Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Wordt geaccrediteerd bij VGCt en NIP

   Duur

   Verdeeld over 4 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Deze opleiding vindt plaats op locatie

   Toetsing

   Praktijkopdrachten, casuïstiek en een schriftelijke toets, evenals de inzet en aanwezigheid


   Uitgangspunten

   Je leert meer over het diagnosticeren van depressie, de verschillende soorten depressies en het differentiëren tussen depressie en een ongedifferentieerde somatoforme stoornis. Verschillende verdiepende technieken gericht op de behandeling van depressie komen aan bod.


   Doel & Methode

   Na afloop van de cursus beschik je over kennis van diagnostiek en behandeling bij depressie. Je kunt differentiëren tussen de verschillende typen depressieve stoornissen en hebt kennis van specifieke behandelmethodes gericht op depressieve stoornissen. Na afloop van de cursus ben je in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

   • Het inzetten van analyses uit het cognitief gedragstherapeutische proces om tot behandelinterventies te komen;
   • Het toepassen in behandeling van operante principes en technieken uit de cognitieve therapie;
   • Differentiëren tussen depressieve stoornissen en de ongedifferentieerde somatoforme stoornis;
   • Inschatten wanneer welke technieken kunnen worden ingezet en wanneer aanvullende (medicamenteuze) behandelingen ingezet kunnen worden;
   • Reflecteren op de voortgang en het effect van depressie op het therapeutisch proces.

   De cursus omvat:

   • Theoretische en praktijkgerichte uitleg;
   • Literatuurstudie en -besprekingen;
   • Demonstratie (door docent en d.m.v. videofragmenten);
   • Oefening van vaardigheden in rollenspel (tweetallen, subgroepen, plenair) en d.m.v. huiswerkopdrachten.

   Doelgroep

   De opleiding is bedoeld voor psychologen, (ortho)pedagogen en andere cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënten (individueel of groepen) met een depressie. De opleiding is tevens gericht op professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.

   Inhoud

   De nadruk ligt op het differentiëren tussen de verschillende typen depressies, zoals de recidiverende depressie, dysthymie en chronische depressie, alsook differentiatie met de ongedifferentieerde somatoforme stoornis. In de cursus is er aandacht voor het gedragstherapeutisch proces, cognitieve technieken, specifieke interventies en de therapeutische relatie. De stof wordt eigen gemaakt door middel van rollenspellen, het bespreken van casuïstiek en discussie.

   Belangrijke onderwerpen zijn:

   • Het cognitief gedragstherapeutisch proces
   • Diagnostiek en differentiatie van depressie
   • De therapeutische relatie
   • Preventieve cognitieve training
   • Mindfulness
   • IPT
   • CBASP

   Accreditatie

   Voor deze opleiding kan accreditatie bij een beroepsvereniging worden aangevraagd.
   Neem voor informatie contact op via info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 1 en 2

   Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van & Hoogduin, C.A.L. (2011)

   Boom. Amsterdam 9789461052971

   Inleiding tot de gedragstherapie

   Hermans, D., P. Eelen, & H. Orlemans (2014)

   Bohn, Stafleu, van Loghum, Houten 9789031342884

   Cognitieve therapie: theorie en praktijk.

   S.M. Bogels en P. van Oppen (Derde druk 2019)

   Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789036820202

   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk.

   K. Korrelboom, E. ten Broeke (Tweede herziene druk, 2014)

   Bussum: Coutinho ISBN 9789046903810

   Multidisciplinaire Richtlijn Depressie

   -

   Te downloaden via www.ggzrichtlijnen.nl

   Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Pag. 55-357

   Segal, Z.V., Williams, M.G. & Teasdale, J.D.

   -

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!