Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.150,00

   Accreditatie

   Accreditatie is aangevraagd bij de VGCt, FGzPt, VEN, NIP Eerstelijns, NVP en NVVP

   Duur

   4 bijeenkomsten

   Certificaat

   100% aanwezigheid bij de training

   Klassikaal

   28 contacturen

   Toetsing

   Praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Tijdens de Vervolgcursus EMDR leer je om complexe traumabehandelingen uit te voeren bij cliënten die ernstig en/of langdurig getraumatiseerd zijn, met behulp van EMDR. Tijdens de cursus leer je met protocollen te werken voor diverse toepassingen van EMDR, zoals bijvoorbeeld het stabiliseren van cliënten voordat er met de behandeling van trauma wordt gestart, met behulp van RDI (Resource Development and Installation).
   De Vervolgcursus EMDR van 28 uur is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten.


   Doelgroep

   De Vervolgcursus EMDR is bedoeld voor GZ-psychologen, psychiaters en psychotherapeuten met ervaring op het gebied van psychisch trauma. Daarnaast dient te worden voldaan aan de volgende toelatingseisen:

   • Door de VEN erkende Basiscursus EMDR afgerond.
   • Supervisie en afgetekend supervisiebeoordelingsformulier standaard protocol EMDR*
   • Werkzaam zijn op het terrein van de GGZ. Tenminste 16 uur in de week, waarvan minimaal 12 uur betrekking heeft op volwassenen.
   • Ervaring hebben met het behandelen van cliënten met EMDR.

   *Het supervisietraject in het kader van EMDR is een vorm van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er een aantal duidelijke criteria is opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen om te kunnen deelnemen aan de Vervolgcursus EMDR. Deze lijst, ‘supervisiebeoordelingsformulier’ genoemd, bevat vrijwel alle essentiële elementen, ofwel ‘deelcompetenties’ van het EMDR basisprotocol. Het is de bedoeling dat dit formulier hulp biedt bij het feedback geven, het vaststellen van de deelcompetenties van het basisprotocol die de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt in samenzijn met één van de erkende EMDR supervisoren en met behulp van één of meerdere video-opnames van cliënten uit de praktijk. Er wordt van deelnemers verwacht dat zij een verklaring van een erkende EMDR supervisor inleveren voor aanvang van de cursus. Zonder supervisieverklaring kan niet aan de Vervolgcursus worden deelgenomen.

   Inhoud

   De Vervolgcursus EMDR bestaat uit:

   • Theoretische inleidingen
   • Live- en videodemonstraties
   • Semi-plenaire oefeningen
   • Gesuperviseerde praktijkoefeningen

   Het programma van de Vervolgcursus EMDR bestaat uit:

   • Uitbreiding aanpak van trauma-gerelateerde symptomatologie
   • Behandeling van patiënten met meervoudig of complex trauma
   • Identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen
   • Het gebruik van cognitive interweaves
   • Stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI)

   De Vervolgcursus is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties.

   De cursus is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten, waarbij de volgende lestijden worden aangehouden:
   Bijeenkomst 1: 09:30 – 20:00 uur
   Bijeenkomst 2: 09:30 – 16:45 uur
   Bijeenkomst 3: 09:30 – 16:45 uur
   Bijeenkomst 4: 09:30 – 16:45 uur

   Accreditatie

   Voor de Vervolgcursus EMDR is accreditatie aangevraagd bij de VGCt, FGzPt, VEN, NIP eerstelijns, NVP en NVVP.

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.