Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 3.400,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Accreditatie is aangevraagd bij VGCt & NVO

   Duur

   Verdeeld over 16 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Bestaat uit 100 contacturen

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Deze cursus behandelt de theorie en praktijk van Cognitieve Gedragstherapie in de meest voorkomende psychologische en psychiatrische (ziekte) beelden waarmee de behandelaar binnen zijn/haar werkzaamheden te maken heeft.

   De rode draad van de cursus is het flexibel hanteren van werkzaam gebleken interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de vragen, motivaties, sterke kanten en beperkingen van de cliënt en diens systeem (denk aan gezinsleden, leerkrachten en andere betrokkenen).

   Van cursisten wordt eigen inbreng erg op prijs gesteld. Casuïstiek inbrengen is erg doelmatig gebleken en belangrijk om van te leren. Met anderen (mede-cursisten) wordt regelmatig  van gedachten gewisseld d.m.v. een intervisie-model.

   Het uitgangspunt is dat wij cursisten competenties leren, die zowel toegepast kunnen worden bij de uitvoering van protocollaire behandelingen als bij behandelingen op maat.

   Centraal staan:

   – Zelfstandig leren door de cursist

   – Sterke koppeling van theorie en praktijk

   – Leren door inhoudelijke toetsing en praktische oefening (samenwerken, rollenspel, eigen therapeutische vaardigheden ontwikkelen)

   – Flexibel hanteren van protocollen en cognitieve gedragstherapie op maat volgens processtappen

   – Reflectie op eigen handelen


   Inleiding

   De vervolgcursus gedragstherapie kind & jeugd bestaat uit 100 contacturen. Daarnaast wordt van de cursist een zelfstandige en betrokken inzet verwacht ten aanzien van het wekelijkse voorbereiden van de literatuur, oefening in de praktijk, toetsen en omvat verschillende cognitief gedragstherapeutische behandelvormen en -methoden, die een aanvulling en verdieping vormen op de basismethoden en -technieken zoals deze zijn geleerd in de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Deze technieken zullen gekoppeld worden aan een aantal specifieke stoornissen die in dit onderdeel aan bod komen.

   Met deze behandelvormen kan de (aspirant) gedragstherapeut zijn of haar mogelijkheden in de behandeling van cliënten met specifieke problematiek uitbreiden, dan wel deze behandelmethoden integreren binnen het brede spectrum van therapeutische vaardigheden.

   Inhoud

   De Vervolg CGt Kind & Jeugd is een 100 uur opleiding dat bestaat uit 4 modules. Het is niet mogelijk de modules los te volgen.

   • De eerste module richt zicht op Angst, dwang en Trauma bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen
   • De tweede module richt zich op Zelfbeeld & Zelfvertrouwen, stemming en omgaan met lichamelijke en geestelijke stress en spanning
   • De derde module heeft de focus op Verslaving, Disruptieve stoornissen, ADHD en ADD
   • De vierde module besteedt aandacht aan Neuro-biologische en cognitieve ontwikkelingsstoornissen

   Tijdens de lesdagen is er enerzijds veel ruimte voor eigen inbreng van cursisten (bij voorkeur eigen casuïstiek) en anderzijds mogelijkheid om op allerlei (soms) creatieve wijze bezig te zijn met de praktische toepassingen van de verschillende methoden en technieken. De docent wil het gesprek aangaan met cursisten over de effectief gebleken/evidence based therapievormen voor de doelgroep. Daarbij rekening houdend met het verschil in aanpak voor kinderen, jeugdigen en adolescenten en – vanzelfsprekend – de rol van ouders en leerkrachten/docenten. Het is belangrijk en leerzaam om ervaringen uit te wisselen en met elkaar vanuit veiligheid en respect samen te werken en te overleggen.

   Protocollen dienen als uitgangspunt, maar worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt.

   Vanuit de visie op cliëntgericht werken staat de samenwerkingsrelatie tussen cursist en docent, dan wel behandelaar en cliënt, voorop. Hierin worden respectievelijk de cursist en cliënt en diens systeem bejegend als mondige en deskundigen wat betreft hun eigen – behandel- doelen en hun persoonlijk leven.

   Opbouw van de cursus

   1. Angst (module 1)
   2. Angst (module 1)
   3. Dwang (module 1)
   4. Vroeg kinderlijk trauma & PTSS (module 1)
   5. Zelfbeeld en zelfvertrouwen (module 2)
   6. Zelfbeeld pubers en jongeren (module 2)
   7. Burn out, overspannen, chronische vermoeidheid (module 2)
   8. Stemming (module 2)
   9. Verslaving (module 3)
   10. Verslaving (module 3)
   11. ADHD en ADD (module 3)
   12. Disruptieve stoornissen (module 3)
   13. LVB (module 4)
   14. LVB (module 4)
   15. Autisme (module 4)
   16. Autisme (module 4)

   Methode

   De cursist leert de basisbegrippen uit de verschillende therapieën en methoden zowel door het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof, als door oefeningen in de praktijk. De cursist maakt op systematische wijze kennis met de bijbehorende methoden en interventies.

   Via modelling door de docent kan de cursist zich in de praktijk de interventies/vaardigheden eigen maken.

   De cursist oefent met het toepassen ervan door praktische oefeningen en rollenspellen, waarbij men wisselend als therapeut en als cliënt zal optreden. Aandacht wordt besteed aan het therapeutische proces en de therapeutische relatie.

   De docent wordt verantwoordelijk geacht voor het lesprogramma en de verschillende onderdelen en werkwijze die hierbij aan bod komen; hij/zij kan – eventueel in overleg met cursisten- aanpassingen doen om het programma meer te laten aansluiten op de vragen vanuit de groep.

   Doelgroep

   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
   • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen. 

   Toelatingscriteria

   • Afgeronde wo-opleiding
   • CGT-basiscursus afgerond
   • Voldoet aan de werkervaringseis: per week minimaal 12 uur werken op ggz-gebied, waarvan minstens 6 uur aan cgt-behandelingen.

   Accreditatie

   CGT vervolgopleiding Kind & Jeugd (100 uur) accreditatie is aangevraagd door de VGCt en NVO.

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Positieve psychologie in de praktijk.

   Bannink, F. ( 2009)

   Amsterdam: Hogrefe uitgevers

   Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Deel 1 & 2.

   Braet, C. en Bögels, S. (2016)

   Amsterdam: Boom

   Beter in je vel met Cognitieve Gedragstherapie.

   Briers, S. (2016)

   Belgie- Nederderland: Delta

   Leerboek psychiatrie. Kinderen en adolescenten.

   Doreleijers, T., Boer, F., Huisman, J., Vermeiren, R., Haan, E. de (2007)

   Utrecht: de Tijdstroom

   Alles over psychische stoornissen.

   Garenfeld, W. en Clijsen, M (2016)

   APA. Amsterdam: Boom

   Angstvrij - doe wat aan je angsten voor ze jou wat aandoen.

   Leahy, R.L. (2016).

   Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

   Zelfcontrole. Een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag.

   Manen, van T. (2001)

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum

   Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen.

   P.J.M. Prins, J.D. Bosch, C. Braet (derde herziene druk 2018)

   Bussum: Coutinho ISBN 9789036819718

   Handboek klinische ontwikkelingspsychologie.

   Prins, P. en Braet, C. (2014).

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum

   Protocol positieve lichaamsbeleving.

   Rekkers, M. en Gulik van S. (2018).

   Amsterdam: Boom

   Handboek oplossingsgericht werken met LVB.

   Roeden, J. en Bannink, F. (2012).

   Pearson Benelux

   Schermgaande jeugd - over jeugd en media.

   Valkenburg, P. (2014)

   Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker

   Grip op je problemen, cognitieve training bij verslaving en angst.

   Wiers, R. (2013).

   Uitgeverij: Bert Bakker Amsterdam

   Thesis: Gender, comorbidity & autism

   Wijngaarden, P.J.M. (2015).

   via website van Radboud University: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/142158/142158.pdf?sequence=1

   Presentatie NVvP voorjaarscongres: Behandel me als een dame! “Alles wat u moet weten over ASS bij meisjes en vrouwen.”

   Zinkstok, J. (2018).

   Downloaden via https://docplayer.nl/84421362-Behandel-me-als-een-dame.html