Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 195,00

   Exclusief literatuur

   Accreditaties

   Deze opleidingsdag is geaccrediteerd bij NIP/NVO. Andere beroepsvereniging? Mail naar info@fortaopleidingen.nl

   Duur

   6 uur (1 dag)

   Certificaat

   Bij volledige aanwezigheid

   Klassikaal

   Van cursisten wordt een actieve bijdrage verwacht

   Toetsing

   Toetsing vindt plaats tijdens de opleidingsdag


   Uitgangspunten

   Centraal in de cursus staat de vraag: Welke invloed hebben deze veranderingen op uw werkzaamheden als zorgproffesional?


   Inhoud

   Achtergrond:

   • Ontwikkeling van de DSM-5
   • Verschillen DSM-IV en DSM-5
   • Doel en gebruik DSM-5

   Theorie en praktijk met behulp van casuïstiek. Per hoofdonderwerp in de DSM-5 zal er gekeken worden naar de classificaties en hoe deze eventueel verschillen met de DSM-IV. Hierbij zal zowel gewerkt worden met interactieve presentaties door de docent als ook met casuïstiek die in subgroepen besproken wordt.

   • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
   • Schizofrenie spectrum, bipolaire stoornissen
   • Depressieve stoornissen met casuïstiek
   • Angst, OCD, en trauma gerelateerde stoornissen
   • Somatische symptoomstoornis
   • Voedings- eet-, slaap-waakstoornissen
   • Dissociatieve stoornissen
   • Eliminatiestoornissen
   • Seksuele disfuncties, Genderdysforie
   • Disruptieve-, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
   • Verslavingsstoornissen
   • Neuro-cognitieve stoornissen
   • Persoonlijkheidsstoornissen
   • Casuïstiek vertalen naar DSM5

   Doelgroep

   Elke zorgproffesional werkzaam in de GGZ: psychiaters, psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten etc.

   Accreditatie

   Deze opleidingsdag is geaccrediteerd bij NIP/NVO.

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   ‘Beknopt overzicht van de criteria DSM-5’: American Psychiatric Association (2014). Beknopt overzicht van de criteria (DSM-5).

   Nederlandse vertaling van de Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5®.

   Amsterdam: Boom