Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.150,00

   Supervisie is uitgesloten van korting in elke vorm

   Accreditatie

   Erkend door de VGCt

   Duur

   10 sessies van 1,5uur

   Certificaat

   Afgetekende supervisieverklaring, praktijktoets 3

   Online via ZOOM

   Groepssupervisie met Trainingsacteur

   Toetsing

   VGCt praktijktoets 3


   Uitgangspunt

   Goed kunnen omgaan met therapie stagnerend gedrag vanuit het maken van functie en betekenisanalyses bij eigen gedrag van therapeut in reactie op cliënt en een interactie-analyse vanuit de Roos van Leary, en dit te vergelijken met het therapeutisch gewenste gedrag van therapeut bij gegeven problematiek.


   Methode

   In deze VGCt-groepssupervisie wordt de te bespreken casuïstiek vooraf ingeleverd met de beschrijvende diagnose, doel van actuele sessies en vorm van stagnatie.

   Tijdens deze VGCt-groepssupervisie waarin de aanwezige trainingsacteur zich het cliëntengedrag laat inspreken door de therapeut, wordt daarna geoefend. Terwijl zij tweeën  apart in de ‘Zoom break out room’ de casus voorbereiden bedenken de twee anderen met de supervisor de interactie die gewenst is vanuit de diagnostiek.

   Fase 1. Demonstratie therapeutische interactie

   Fase 2. Feedback

   Fase 3. Inspelen op lastig gedrag

   Gewenste interactie voor de cliënt worden vergeleken met de mogelijkheden van de therapeut. Het gekozen gedrag wordt geoefend met de trainingsacteur

   Huiswerk: Therapeut maakt voor de volgende keer een functie- en betekenisanalyse van het eigen therapiegedrag

   Supervisie is vakgerichte persoonlijke begeleiding, gericht op de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant, door (a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en (b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan. Groepssupervisie mag gevolgd worden met maximaal drie supervisanten en duurt 90 minuten.

   10 supervisiesessies a 90 minuten, 3 supervisanten, 1 supervisor, 1 trainingsacteur

   Praktijktoets 3 wordt bij goed resultaat afgetekend.

   Doelgroep

   Dit aanbod is voor:

   • Cognitief Gedragstherapeuten in opleiding
   • De thuisblijvers die voor de supervisie niet willen reizen
   • De therapeuten die moeilijke casuïstiek willen bespreken
   • De doorzetters die in de lastige therapeutische relatie hun vrijheid willen behouden

   Leerdoelen

   1. Kunnen signaleren en hanteren van therapie stagnerend gedrag.
   2. Functie analyse maken (Aan beide kanten, gedrag van client en gedrag van therapeut)
   3. Betekenis analyse maken (Aan beide kanten, emotionele response van client en van therapeut)
   4. Zicht op eigen competenties (Van therapeut)

   Inhoud

   Kun je het (probleem) gedrag van cliënt plotten in Interpersoonlijke cirkel (Roos van Leary)

   • In welke rol voel jij je aangezet?
   • Is jouw eigen reactie te begrijpen als
    1. teveel meegaan met Interactiestijl van cliënt (complementair)?
    2. teveel in gaan tegen de Interactiestijl van cliënt (strijd)?
    3. distantiëren van cliënt, opgeven?

   Analyses van de eigen reacties

   • FA eigen reacties
   • BA van eigen reacties op typisch gedrag van cliënt
    • Wat zijn jouw opvattingen over de cliënt ?
    • Wat is de getriggerde opvatting over jou zelf/rol als hulpverlener?

   Wat is beter om te doen/laten als cliënt het lastige gedrag vertoont?

    

   Mogelijkheden tot inspelen op lastig gedrag

   • Strategisch aansluiten en manoeuvreren
   • Meta communiceren en empathisch confronteren
   • Grenzen stellen
   • Rolomkering
   • Paradoxaal

   Literatuur

   Keijsers, G., Vossen, C., & Keijsers, L., (2012) Helpen veranderen: Motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Hst 4 Voorbereidingsfase en volhardingsfase bij patiënten met een lastige interactie stijl. Pag 113-146.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   H.M. Tulp -

   J. Tulp -