Kies een locatie

  Kies een startdatum

   CURSUSDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 3.995,00

   Incl. deelnamecertificaat, excl. locatie- en cateringkosten en accreditatiekosten

   Accreditatie

   Accreditatie kan worden aangevraagd bij de FGzPt, VSR en V&V RZ

   Duur

   Verdeeld over 1 lesdag

   Certificaat

   Bij volledige deelname aan de training

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg

   Toetsing

   Niet van toepassing


   Het merendeel van de mensen met psychosen heeft in het verleden ernstige beschadigende ervaringen meegemaakt. Lange tijd was hier te weinig aandacht voor in de GGz en cliënten die hun trauma’s wilden verwerken vonden geen gehoor. Gelukkig is hierin verandering gekomen en staat trauma bij psychose tegenwoordig op de kaart. We weten inmiddels dat bij een aanzienlijk deel van de mensen deze trauma’s mede oorzaak van de psychose zijn. Trauma’s kunnen ook andere klachten geven, zoals bijvoorbeeld nachtmerries, vermijding van mensen of situaties, of altijd maar waakzaam en gespannen zijn.

   Het is belangrijk dat mensen met psychosen, hun naasten en professionals doordrongen zijn van de mogelijke invloed van trauma’s op hun gezondheid en geïnformeerd worden wat daar eventueel aan te doen valt.

   Vanuit het Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek* is een 1 daagse training ontwikkeld die teams helpt een trauma-sensitieve werkwijze te ontwikkelen. Deelnemers vergaren kennis, tools en handigheid in het vragen naar traumatisering en in kaart brengen van de gevolgen daarvan.
   Zij leren professioneel te reageren en adequaat te indiceren voor nader onderzoek en eventueel behandeling.


   Wat biedt de training?

   De training bevordert de sensitiviteit voor trauma en voor de relatie van trauma met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) zoals in het bijzonder psychotische stoornissen (dus zeker niet alleen PTSS).
   De training biedt kennis en kunde om tot signalering en doorverwijzing te komen (bv naar traumabehandeling, of bv lichamelijk onderzoek/behandeling van trauma-gerelateerd chronisch letsel, of maatschappelijke ondersteuning of politie).

   Voor wie?

   De training kan gevolgd worden door individuele medewerkers, maar beter is dat hele teams meedoen met alle beroepsgroepen die daarin vertegenwoordigd zijn.
   Want alleen dan kunnen doelstellingen op teamniveau worden behaald met betrekking tot implementeren van werkwijzen die trauma echt op de kaart zetten. Er kunnen in deze opzet veel medewerkers tegelijkertijd deelnemen in de training, liefst zelfs meerdere teams tegelijk. De dag wordt afgesloten met een teamopdracht, waarin de teams concreet uitwerken hoe zij het geleerde toepasbaar gaan maken in hun dagelijkse praktijk.

   Opzet

   Attitude- en vaardigheidstraining van 1 hele dag voor teams/afdelingen van GGz-instellingen.
   De training is gericht op alle disciplines die intakes verzorgen en/of die zorgvragen en zorgbehoeften inventariseren bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
   Voor de deelnemers geldt dat zij zich voorbereiden op de training door het lezen van 14 blz. literatuur en het bekijken van een half uur durende YouTube-film.

   Inhoud

   – Achtergronden: bewustwording van de rol van trauma vergroten, vergroten van kennis over de relaties tussen trauma en psychose.
   – Inventariseren van trauma’s: gesprekstechnieken, gebruik van vragenlijsten.
   – Inventariseren van gevolgen: leren om de psychische/psychiatrische symptomen en andere gevolgen van traumatisering in beeld te krijgen.
   – Gespreks- en stressmanagement: omgaan met onthulling van trauma’s, omgaan met eventuele heftige of bijzondere reacties, omgaan met psychische symptomen.
   – Vervolgacties: welke zorgvragen zijn passend bij de gevolgen die de cliënt heeft ondervonden van trauma’s? Leren samenwerken, verwijzen en timen (wanneer doet wie wat?) in de zorg rondom traumaproblematiek.

   Organisatie

   De training is ontwikkeld naar aanleiding van de bevindingen van het Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek* en wordt in nauwe samenwerking met de Stichting Cognitie en Psychose (www.gedachtenuitpluizen.nl) aangeboden en georganiseerd door Forta Opleidingen.

   De training wordt alleen ‘incompany’ uitgevoerd, wat betekent dat de training voor één of meerdere teams wordt verzorgd op de locatie van de instelling en op een datum vastgesteld door de instelling.

   Interesse?

   010-2620736 / Fons van de Kar info@fortaopleidingen.nl / f.vandekar@fortaopleidingen.nl

   *Voor verdere achtergrondinformatie:
   Traumaenpsychose.nl

   Accreditatie

   Accreditatie
   De verzorging van de accreditatie-aanvraag en de registratie van de deelnemers per beroepsorganisatie kan – tegen meerkosten – worden aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) en het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en evt. andere beroepsorganisaties.

   Literatuur