Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 3.995,00

   Voor 20-40 deelnemers; incl. deelnamecertificaat, excl. locatie- en cateringkosten en accreditatiekosten

   Accreditatie

   Accreditatie kan worden aangevraagd bij de FGzPt, VSR en V&V RZ

   Duur

   Verdeeld over 1 lesdag

   Certificaat

   Bij volledige deelname aan de training

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg

   Toetsing

   Niet van toepassing


   Wat biedt de training?

   De training bevordert de sensitiviteit voor trauma en voor de relatie van trauma met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) zoals in het bijzonder psychotische stoornissen (dus zeker niet alleen PTSS).
   De training biedt kennis en kunde om tot signalering en doorverwijzing te komen (bv naar traumabehandeling, of bv lichamelijk onderzoek/behandeling van trauma-gerelateerd chronisch letsel, of maatschappelijke ondersteuning of politie).

   Voor wie?

   De training kan gevolgd worden door individuele medewerkers, maar beter is dat hele teams meedoen met alle beroepsgroepen die daarin vertegenwoordigd zijn.
   Want alleen dan kunnen doelstellingen op teamniveau worden behaald met betrekking tot implementeren van werkwijzen die trauma echt op de kaart zetten. Er kunnen in deze opzet veel medewerkers tegelijkertijd deelnemen in de training, liefst zelfs meerdere teams tegelijk. De dag wordt afgesloten met een teamopdracht, waarin de teams concreet uitwerken hoe zij het geleerde toepasbaar gaan maken in hun dagelijkse praktijk.

   Opzet

   Attitude- en vaardigheidstraining van 1 hele dag voor teams/afdelingen van GGz-instellingen.
   De training is gericht op alle disciplines die intakes verzorgen en/of die zorgvragen en zorgbehoeften inventariseren bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
   Voor de deelnemers geldt dat zij zich voorbereiden op de training door het lezen van 14 blz. literatuur en het bekijken van een half uur durende YouTube-film.

   Inhoud

   – Achtergronden: bewustwording van de rol van trauma vergroten, vergroten van kennis over de relaties tussen trauma en psychose.
   – Inventariseren van trauma’s: gesprekstechnieken, gebruik van vragenlijsten.
   – Inventariseren van gevolgen: leren om de psychische/psychiatrische symptomen en andere gevolgen van traumatisering in beeld te krijgen.
   – Gespreks- en stressmanagement: omgaan met onthulling van trauma’s, omgaan met eventuele heftige of bijzondere reacties, omgaan met psychische symptomen.
   – Vervolgacties: welke zorgvragen zijn passend bij de gevolgen die de cliënt heeft ondervonden van trauma’s? Leren samenwerken, verwijzen en timen (wanneer doet wie wat?) in de zorg rondom traumaproblematiek.

   Trainers

   De training wordt gegeven door twee trainers, waarvan een psycholoog met uitgebreide ervaring     in het werken met mensen met trauma, psychose/EPA en PTSS en een ervaringsdeskundige.

   – Jerry Allon, ervaringsdeskundige, spreker, docent en dagvoorzitter op het terrein van geestelijke gezondheidszorg. Ervaringsdeskundig docent Verpleegkunde, Hogeschool Utrecht
   – David van den Berg, klinisch psycholoog, supervisor VGCt, psychotherapeut, EMDR-therapeut, onderzoeker, innovator, Divisie Volwassenen, Parnassia.
   Gepromoveerd op Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek
   – Paul de Bont, klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR-therapeut, GGZ Oost-Brabant. Gepromoveerd op Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek
   – Janneke Ferwerda, klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCT,
   EMDR-therapeut, GGz Noord-Holland Noord
   – Irene van de Giessen, directeur Stichting HerstelTalent,
   adviseur afdeling EPA NVvP, bestuurslid Kenniscentrum Phrenos
   – Carla Linnartz, ervaringsdeskundige, Bureau Herstel, Mondriaan
   – Sanna Martha, begeleider met ervaringsdeskundigheid, ABC Altrecht
   – Tonnie Staring, klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt,
   EMDR-practitioner Vroege Psychose ABC & Early Detection and Intervention (EDI)-team, Altrecht
   – Coren Maria Tiebout, Gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog, Altrecht
   – Berber van der Vleugel, Gz-psycholoog, supervisor VGCT, EMDR-therapeut, psychotraumatherapeut NtVP, GGz Noord-Holland-Noord
   – Nanette Waterhout, adviseur ervaringsdeskundigheid Raad van Bestuur GGz Noord-Holland Noord, ambassadeur Samen Sterk zonder Stigma.

   Werkwijzen
   Inleidingen, powerpoint-presentaties, discussies, oefeningen.

   Aantal deelnemers
   Minimum: 20 deelnemers; maximum: 40 deelnemers.

   Locatie
   De GGz-instelling verzorgt de geschikte locatie (coronaproof; inclusief beamer en versterkt geluid)
   en de catering incl. bijbehorende kosten.

   Organisatie

   De training is ontwikkeld naar aanleiding van de bevindingen van het Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek* en wordt in nauwe samenwerking met de Stichting Cognitie en Psychose (www.gedachtenuitpluizen.nl) aangeboden en georganiseerd door Forta Opleidingen.

   De training wordt alleen ‘incompany’ uitgevoerd, wat betekent dat de training voor één of meerdere teams wordt verzorgd op de locatie van de instelling en op een datum vastgesteld door de instelling.

   Interesse?

   010-2620736 / Fons van de Kar info@fortaopleidingen.nl / f.vandekar@fortaopleidingen.nl

   *Voor verdere achtergrondinformatie:
   Traumaenpsychose.nl

   Accreditatie

   Accreditatie
   De verzorging van de accreditatie-aanvraag en de registratie van de deelnemers per beroepsorganisatie kan – tegen meerkosten – worden aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) en het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en evt. andere beroepsorganisaties.