Kies een locatie

  Kies een startdatum

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.149,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Accreditatie wordt aangevraagd bij de VGCt, FGzPt en NVvP

   Duur

   25 uur, verdeeld over 4 lesdagen

   Certificaat

   Volledige deelname, voldoende beoordeling van alle huiswerkopdrachten, voldoende beoordeling van de gemaakte eindopdracht en een voldoende beoordeling van de kennistoets

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg

   Toetsing

   Huiswerkopdrachten, eindopdracht, kennistoets


   Uitgangspunten

   In Nederland heeft de Early Detection and Intervention Evaluation Nederland-studie (EDIE-NL) plaatsgevonden naar het voorkomen van psychose. Tezamen met studies in andere landen is inmiddels gebleken is dat:
   – een verhoogd risico op een eerste psychose gedetecteerd kan worden bij hulpzoekende cliënten in de GGz.
   – het aantal transities naar een eerste psychotische episode te halveren is tegen lagere kosten dan bij helemaal niets doen.
   – cliënten effectief behandeld kunnen worden met evidence-based cognitieve gedragstherapie.

   Vroegdetectie en vroegbehandeling zijn bij meerdere ziekten en stoornissen efficiënt en kosteneffectief. Net als bij de oncologie is het ook in de psychosezorg zinvol gebleken. De ingrepen zijn beperkter in omvang, succesvoller, de prognose is beter, en de gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten dan niets doen. Dit is een belangrijke stap naar de GGz van de toekomst die erop gericht zal zijn om stoornissen met een ongunstige prognose te reduceren.
   Bijzondere belevingen en opvattingen, subklinische psychose symptomen – die frequent in de bevolking voorkomen – worden op waarde geschat en proportioneel benaderd (niet teveel en niet te weinig), met daarbij oog voor het potentiële stigma en de angst die aan psychose kleven. Normalisatie van ervaringen heeft de boventoon. Waar er een reëel korte termijn risico op psychose bestaat wordt er steviger ingezet op preventie.


   Opleidingsdagen en tijden

   1. 30 oktober 2020
   2. 13 november 2020
   3. 27 november 2020
   4. 11 december 2020

   Alle opleidingsdagen zijn van 09:00 tot 16:30.

   Doel & Methode

   De cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden vergroten op het gebied van casusformulering, metacognitieve psycho-educatie en behandeling van subklinische psychose symptomen. Na afloop kan de deelnemer bij individuele cliënten een probleemformulering maken van de (subklinische) psychose-klachten en een CGT-behandelplan opstellen en uitvoeren conform het CGT-protocol voor het ultrahoog risico (UHR) profiel. Ook kan de deelnemer de klachten meten om het effect te monitoren.

   Eindtermen
   • Algemene kennis en vaardigheden met betrekking tot cognitieve gedragstherapie bij allerhande (ernstige) psychopathologie
   • Kennis en vaardigheden van algemeen gedragsbeïnvloedende (gespreks)technieken bij complexe problematiek
   • Kennis van het cognitieve model van de ultrahoog risico cliënt en van psychose
   • Specifieke therapeutische deelvaardigheden betreffende cognitieve gedragstherapie bij (subklinische) psychose

   Methode
   Inleidingen, powerpoint-presentaties, discussies, huiswerkopdrachten, literatuurstudie, rollenspelen, eigen casus-inbreng, kennistoets, eindopdracht.

   Doelgroep

   Basispsychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, cognitief gedragstherapeuten VGCt, psychotherapeuten, arts-assistenten of psychiaters, die vertrouwd zijn met cognitief gedragstherapeutische behandelingen in de GGz bij psychotische stoornissen of andere ernstig psychiatrische aandoeningen met psychotische symptomen, zoals bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis of ernstige dwangstoornissen.
   De deelnemer moet in de gelegenheid zijn om tijdens en na de training minimaal twee uur per week individuele behandeling van cliënten uit de UHR-doelgroep uit te voeren.

   Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze training ook voor een gunstige prijs incompany regelen.

   Aantal deelnemers 
   Minimaal 10
   Maximaal 14 

   Docenten

   dr. Paul de Bont(verzorgt bijeenkomst 1 en 3)
   klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR-therapeut, Early Detection and Intervention Team (EDIT), GGZ Oost-Brabant. Gepromoveerd op Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek.

   Janneke Ferwerda, (verzorgt bijeenkomst 2 en 4)
   klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR-therapeut, GGz Noord-Holland Noord.

   Organisatie

   De training is ontwikkeld door stichting Cognitie & Psychose te Oegstgeest (www.gedachtenuitpluizen.nl) en wordt in nauwe samenwerking met de stichting aangeboden en georganiseerd door Forta Opleidingen.

   Gedachten uitpluizen:
   ‘Behandeling is een middel om de doelen zoals beschreven in het hersteldenken beter te kunnen bereiken. Goede behandelresultaten zorgen ervoor dat iemand zijn persoonlijke doelen beter voor ogen kan krijgen en kan bereiken.’

   Zie ook: Webinar: ‘Hoe voorkom je langdurige zorgtrajecten in de GGz? (juni 2020)’

   Accreditatie

   Accreditatie wordt aangevraagd bij de VGCt als nascholingscursus (25 uur; heraccreditatie cognitief gedragstherapeuten VGCt).

   Accreditatie kan worden aangevraagd bij de FGzPt (voor klinisch psychologen) en – tot 3 oktober- bij de NVvP.

   Bij behoefte, neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Gedachten Uitpluizen: Cognitief gedragstherapeutische protocollen bij psychotische klachten

   • M. van der Gaag, T. Staring, D. Van den Berg, J. Baas. (2013)

   Bestellen bij: Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest

   • Werkboek Buitengewone ervaringen. Een handleiding bij het omgaan met buitengewone en opmerkelijke ervaringen.

   Bestellen bij: Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   P. de Bont -

   J. Ferwerda -