Kies een locatie

Utrecht

  Kies een startdatum

  06-11-2023
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.245,00

   inclusief koffie/thee, exclusief literatuur en lunches

   Accreditatie

   Accreditatie is toegekend door de VGCt, de FGzPt en de NVvP.

   Duur

   25 uur, verdeeld over 4 lesdagen

   Certificaat

   Volledige deelname, een voldoende beoordeling van alle huiswerkopdrachten, een voldoende beoordeling van de gemaakte eindopdracht en een voldoende beoordeling van een schriftelijke toets waarin de leerdoelen worden getoetst.

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg

   Toetsing

   Huiswerkopdrachten, eindopdracht, schriftelijke toets


   Uitgangspunten

   In Nederland heeft de Early Detection and Intervention Evaluation Nederland-studie (EDIE-NL) plaatsgevonden naar het voorkomen van psychose. Tezamen met studies in andere landen is inmiddels gebleken dat:
   – een verhoogd risico op een eerste psychose gedetecteerd kan worden bij hulpzoekende cliënten in de GGz.
   – het aantal transities naar een eerste psychotische episode te halveren is tegen lagere kosten dan bij helemaal niets doen.
   – cliënten effectief behandeld kunnen worden met evidence-based cognitieve gedragstherapie.

   Vroegdetectie en vroegbehandeling zijn ook in de psychosezorg zinvol gebleken en vormen een belangrijke stap naar de GGz van de toekomst die erop gericht zal zijn om stoornissen met een ongunstige prognose te reduceren. Er zijn op dit moment een 50-tal EDI- / Vroegdetectie-teams actief in de GGz. Soms gecombineerd met Vroege Interventie Psychose zorg. EDI teams werken met jonge, bij de GGZ hulpzoekende mensen, die een sterk verval in sociaal-maatschappelijk functioneren laten zien en last hebben van (beginnende) buitengewone ervaringen waar ze zich vaak ook zorgen over maken. Het doel van EDI-teams is die lijdensdruk te verminderen en de kans te verkleinen dat de buitengewone ervaringen het leven van de jongvolwassenen gaan overheersen en daarmee ook te voorkomen dat deze jongeren langdurig vastlopen in mentale problemen.

   Bijzondere belevingen en opvattingen, subklinische psychose symptomen – die frequent in de bevolking voorkomen – worden op waarde geschat en proportioneel benaderd (niet teveel en niet te weinig), met daarbij oog voor het potentiële stigma en de angst die aan psychose kleven. Normalisatie van ervaringen heeft de boventoon. Waar er een reëel korte termijn risico op psychose bestaat wordt er steviger ingezet op preventie.


   Doel & Methode

   De cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden vergroten op het gebied van casusformulering, metacognitieve psycho-educatie en behandeling van subklinische psychose symptomen. Na afloop kan de deelnemer bij individuele cliënten een probleemformulering maken van de (subklinische) psychose-klachten en een CGT-behandelplan opstellen en uitvoeren conform het CGT- At Risk Mental State (ARMS)-protocol. Ook kan de deelnemer de klachten meten om het effect te monitoren.

   Inhoud/programma

   Tijdens de training wordt de achtergrond, wetenschappelijke onderbouwing en rationale van het CGT-ARMS-protocol gepresenteerd zoals ontwikkeld binnen de EDIE-NL studie. Daarbij komen ook de belangrijkste concepten rondom vroegdetectie en het cognitieve model van psychose kort aan bod. De training richt zich vooral op de praktische uitvoering van het CGT-ARMS protocol omgaan met buitengewone ervaringen. Het doel van deze interventie is de lijdensdruk en hinder als gevolg van deze ervaringen verminderen, en zo ook de kans verkleinen dat die ervaringen het leven van de persoon gaan overheersen. Deze interventie bestaat uit psycho-educatie, een persoonsgerichte training in cognitieve tendensen en cognitieve gedragstherapie.

   In de training worden presentatie, oefening, en het evalueren van ingebrachte video’s afgewisseld.
   Alle stappen in het protocol komen aan bod en worden geoefend: samen begrijpen wat er allemaal speelt (inclusief klachten inventarisatie), probleemformulering en hersteldoelen stellen, werken aan verandering (interventie), en vasthouden en uitbouwen van hetgeen bereikt is. Specifieke interventies worden geoefend, waarbij de focus ligt op het uitvoeren van gedragsexperimenten.

   Eindtermen
   • Kennis en vaardigheden van algemeen gedragsbeïnvloedende (gespreks)technieken
   • Kennis van het cognitieve model van het ultrahoog risicoprofiel en van psychose
   • Specifieke therapeutische deelvaardigheden betreffende cognitieve gedragstherapie
   gericht op het verminderen van de lijdensdruk onder en hinder van buitengewone ervaringen
   • Kennis van werkwijzen en procedures in een Vroegdetectie- en Vroegbehandelingsteam.

   Doelgroep

   GZ-psychologen, klinisch psychologen, cognitief gedragstherapeuten VGCt, psychotherapeuten, artsen, arts-assistenten of psychiaters, basispsychologen en verpleegkundig specialisten GGz.
   De beoogde deelnemer is vertrouwd met cognitief gedragstherapeutische behandelingen in de GGz bij psychotische stoornissen of andere ernstig psychiatrische aandoeningen met psychotische symptomen, zoals bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis of ernstige dwangstoornissen.
   Voor iedere deelnemer geldt dat die tenminste een 100 uur basiscursus VGCt heeft afgerond (al dan niet integraal in de GZ-opleiding/VGCt-geaccrediteerd).
   De deelnemer moet in de gelegenheid zijn om tijdens en na de training minimaal twee uur per week individuele behandeling van cliënten uit de ARMS-doelgroep uit te voeren.
   De training wordt aanbevolen voor bovenstaande professionals werkzaam in EDI- / Vroegdetectie- teams.

   Al een groep collega’s verzameld? Wij kunnen deze training ook voor een gunstige prijs incompany regelen.

   Kosten

   De kosten zijn € 1.245,- inclusief koffie/thee, exclusief literatuur en lunches.

   Docenten

   dr. David van den Berg (verzorgt bijeenkomst 1 en 3)
   klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR-practitioner, hoofd onderzoek Mark van der Gaag research Centre en boegbeeld van de TopGGZ afdeling EDIT Haaglanden, Parnassia Groep en Vrije Universiteit.

   dr. Paul de Bont (verzorgt bijeenkomst 2 en 4)
   klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR-practitioner, oprichter EDI-team GGZ Oost Brabant.

   Organisatie

   De training is ontwikkeld door stichting Cognitie & Psychose te Oegstgeest (www.gedachtenuitpluizen.nl) en wordt in nauwe samenwerking met de stichting aangeboden en georganiseerd door Forta Opleidingen.

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   408182 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 24 30/10/2020 29/10/2023
   408182 VGCt VGCT- Nascholingscursus – contacturen 25 30/10/2020 29/10/2023
   408182 NVvP Nascholing psychiatrie 22 11/11/2022 23/12/2023

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Gedachten Uitpluizen: Cognitief gedragstherapeutische protocollen bij psychotische klachten

   M. van der Gaag, T. Staring, D. Van den Berg, J. Baas. (2013)

   Bestellen bij: Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest

   Gedachten Uitpluizen Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek

   T. Staring, D. van den Berg, J. Baas, M. van der Gaag (2015)

   Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest (downloaden via www.gedachtenuitpluizen.nl)

   Werkboek Bijzondere ervaringen

   Y. de Jong, L. Cloudt, J. Dekker, I. Hajji, P. Leendertse, L. Oussoren, T. Staring, D. van den Berg (2023)

   Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest (downloaden via GU)

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   D. Berg -

   P.A.J. Bont -