Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   CURSUSDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 240,00

   Exclusief literatuur

   Accreditaties

   Kan aangevraagd worden.

   Duur

   6 uur (1 dag)

   Certificaat

   Bij volledige aanwezigheid

   Klassikaal

   Van cursisten wordt een actieve bijdrage verwacht

   Toetsing

   Toetsing vindt plaats tijdens de opleidingsdag


   Uitgangspunten

   Binnen deze ééndaagse cursus worden professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg bekend gemaakt met de basisprincipes binnen de seksuologie. Nadruk ligt op de vaardigheid van het bespreekbaar maken van seksualiteit, het geven van passend advies volgens het PLISSIT-model, veelvoorkomende klachten, kortdurende interventies, en door kunnen verwijzen naar seksuoloog NVVS, GZ-psycholoog of medisch specialist.


   Doel en methode

   Opleidingsdag waarin cursisten bekend worden gemaakt met de basisprincipes in de seksuologie. Hierna zijn zij in staat om vragen en problemen op het gebied van seksualiteit te bespreken, informatie te geven, kortdurende interventies toe te passen en cliënt zo nodig adequaat te verwijzen.
   Op verschillende locaties in Nederland zullen opleidingsdagen gehouden worden voor zorgprofessionals in de (geestelijke) gezondheidszorg. Tijdens de dag wordt er interactief gepresenteerd door de docenten. Er is ruim tijd voor casuïstiek. In subgroepen wordt er geoefend zodat vaardigheden eigen gemaakt kunnen worden.
   Deze opleidingsdag wordt ook InCompany aangeboden.

   Na afronding van de cursusdag is de cursist in staat:

   • Op professionele wijze met clienten over seksualiteit te praten
   • Psycho-educatie te geven
   • Sensitief om te gaan met seksuele diversiteit
   • Veelvoorkomende seksuele klachten te herkennen
   • Kortdurende interventies in te zetten
   • Adequaat door te verwijzen

   Doelgroep

   • (GZ-) psychologen
    Verpleegkundigen
    Praktijkondersteuners
    Orthopedagogen
    Maatschappelijk werkers

   Inhoud

   Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

   Kennis over seksualiteit:

   • Biopsychosociaal model
   • Levensloop en seksualiteit
   • Anatomie
   • Seksuele respons
   • Zwangerschap, soa’s en anticonceptie
   • Seksuele problemen en stoornissen

   Seks als sociaal gedrag:

   • Historisch perspectief en veranderend denken over seks
   • Culturele normen rondom seks
   • Voorwaarden voor seksuele gezondheid
   • Seksuele diversiteit (lhbt, bijzondere voorkeuren, seks bij handicap of ziekte)
   • Seksuele mythes

   Seksualiteit en professioneel handelen:

   • PLISSIT model
   • Voorlichting en preventie
   • Praten over seks, vragen naar seks
   • Vragenlijsten
   • Seksuele disfunctie volgens de DSM5
   • Kortdurende interventies voor veelvoorkomende problemen

   Seksuele problematiek:

   • Comorbiditeit psychische stoornissen en seksueel disfunctioneren
   • Invloed seksueel disfunctioneren op psychische gezondheid
   • Seksuele disfunctie als gevolg van psychofarmacologie
   • Grensoverschrijdend gedrag
   • Seksueel trauma

   Accreditatie

   Accreditatie kan aangevraagd worden.

   Literatuur

   Leusink, P., Ramakers, M. (red.) 2014 Handboek Seksuele Gezondheid. ISBN: 9789023246510