Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 195,00

   Accreditatie

   Indien er accreditatie nodig is, kun je contact opnemen met: info@fortaopleidingen.nl

   Duur

   1 lesdag

   Certificaat

   N.v.t.

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   N.v.t.


   Programma op maat

   Cursisten die de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie hebben gevolgd via Forta Opleidingen, krijgen tijdens deze terugkomdag de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en hun behandelvaardigheden verder te oefenen.

   We nemen van tevoren contact met de cursisten op om specifieke vragen te inventariseren. Docent Robèrt Vendelbosch stemt hier inhoudelijk het programma op af.


   Docent

   Drs. R.V. (Robèrt) Vendelbosch

   GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut/supervisor/leertherapeut /docent en Psycholoog NIP/Arbeid en Organisatie

   Robèrt Vendelbosch heeft een eigen psychologiepraktijk in Dordrecht. Daarnaast is hij als senior GZ-psycholoog werkzaam bij een landelijke arbodienst alsook als supervisor bij een Multidisciplinair Eerstelijns Revalidatiecentrum in Rotterdam. Voorts is hij als freelance docent verbonden aan de post-HBO opleiding Psychosomatiek aan de Hogeschool Utrecht. Verder is hij freelance werkzaam in de S-GGZ (o.a. polikliniek psychiatrie en afdeling Medische Psychologie). Tot voor kort was hij als docent verbonden aan de HBO Toegepaste Psychologie alsook aan de Audicienopleiding met als aandachtsgebied de psychologische aspecten van slechthorendheid en oorsuizen. Hij is gespecialiseerd in werkgerelateerde klachten en gesprekstechnieken en heeft als interessegebieden EMDR, diagnostiek, psychosomatiek/SOLK, persoonlijkheids-problematiek, nonverbale communicatie en autisme.

   Accreditatie

   Voor vragen over accreditatie bij een beroepsvereniging, kun je contact opnemen met: info@fortaopleidingen.nl