Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 595,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij Accreditatie Bureau Cluster 1

   Duur

   1 daagse cursus (6 uur)

   Certificaat

   Bij een aanwezigheid van 100% is aan de aanwezigheidsplicht voldaan.

   Klassikaal

   Toetsing

   Actieve en coöperatieve deelname aan de cursus, praktijkoefeningen


   Uitgangspunten

   Tijdens deze cursus leer je inzicht te krijgen in onder andere de achtergrond van complexe patiënten en in de verklaringsmodellen SOLK. Tijdens de lesdag oefen je samen met medecursisten gespreksvaardigheden zodat je in staat bent de verklaringsmodellen aan de patiënt uit te leggen.

   Einddoel is dat je meer vaardigheden hebt ontwikkeld in het vestigen van een goede behandelrelatie met de patiënt.


   Doelgroep

   • Huisartsen

   Toelatingscriteria

   • Master in Geneeskunde

   Inhoud

   Chronische (pijn) lichamelijke klachten zijn klachten zonder duidelijk somatisch substraat. Patiënten met chronische pijn krijgen na medisch onderzoek daardoor vaak geen duidelijke diagnose te horen. Het hebben van pijnklachten zonder dat zij uitleg of een diagnose krijgen, betekent voor veel patiënten meer onrust en kan aanleiding zijn voor het verder zoeken naar verklaringen en behandelingen.

   Uit het onderzoek van Theo Hartman, die onderzoek gedaan heeft naar de communicatie met SOLK-patiënten in de spreekkamer van huisartsen, bleek dat er veel te verbeteren valt. Het niet kunnen bieden van een passende medische behandeling maakt de behandelaar vaak machteloos. Wanneer patiënten angstig zijn kunnen zij meer onderzoek en verwijzing naar de specialist gaan claimen waardoor de behandelrelatie onder druk komt te staan.

   In deze cursus zullen we ingaan op verklaringsmodellen waardoor de patiënt zich en gehoord en erkend voelt met zijn/haar klachten met een beter begrip voor de veroorzakende en standhoudende factoren en een overeenstemming over de te nemen stappen.

   Wanneer mensen onder druk staan kunnen ze reageren met vechten/vluchten of bevriezen. In de behandelrelatie vertaalt zich dat in claimend (verbaal) agressief gedrag; ja zeggen en nee doen en shoppen, of niet reageren waardoor de behandelaar geen contact kan krijgen.

   Belangrijk onderdeel in de cursus is uitleg over de achtergronden van complex gedrag (hechtingstheorie Bowlby, Hunter en Maunder) en handvatten voor een goede behandelrelatie (Transactionele analyse). Er zal veel tijd besteed worden aan inbreng en behandeling van eigen casuïstiek en leren herkennen van eigen sterke en minder sterke kanten hierin.

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

   1. Inleiding
    SOLK, classificatie, prevalentie, verklaringsmodellen
   2. Specifieke onderwerpen
    – Vestigen van een goede behandelrelatie met uitleg ontstaan SOLK en de in standhoudende factoren
    – Het komen tot een overeenstemming en opstellen van een behandelplan
   3. Achtergronden van en communicatie met complexe patiënten

   Leerdoelen

   Na afloop van de cursus:

   1. heeft de cursist inzicht in de verklaringsmodellen SOLK;
   2. heeft de cursist gespreksvaardigheden om deze aan de patiënt uit te leggen;
   3. kan de cursist tot overeenstemming komen met de patiënt wat betreft de diagnose en het behandelplan;
   4. heeft de cursist inzicht in de achtergrond van complexe patiënten;
   5. heeft de cursist meer vaardigheden in het vestigen van een goede behandelrelatie.

   Accreditatie

   Voor deze opleiding kan accreditatie bij een beroepsvereniging worden aangevraagd.
   Neem voor informatie contact op via info@fortaopleidingen.nl.