Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 195,00

   Accreditatie

   Indien gewenst? Neem contact op met info@fortaopleidingen.nl

   Duur

   6 uur

   Certificaat

   Na succesvolle afronding

   Klassikaal

   Toetsing

   Theoretische kennis en vaardigheden worden getoetst


   Uitgangspunt

   In 2017 is de nieuwste uitgave van Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten verschenen. De eerdere uitgaven waren standaardwerken voor het protocollaire behandelen in de basis- en specialistische GGZ geworden. In de nieuwe uitgave zijn alle hoofdstukken volledig herzien, aangepast aan de DSM-5 en verhelderd met nieuwe inzichten. U vindt 29 compleet uitgewerkte psychologische behandelingen voor veelvoorkomende psychische stoornissen. Tezamen vormen zij de krachtigste behandelingen voor patiënten met psychische problemen binnen de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.


   Doel en methode

   Opleidingsdag om bekend te raken met Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten.

   Werkwijze

   Op verschillende locaties in Nederland zullen opleidingsdagen gehouden worden voor zorgprofessionals die moeten gaan werken met de Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Tijdens de dag wordt er interactief gepresenteerd door de docenten. Er is ruim tijd voor casuïstiek waarbij speciale aandacht is voor veranderingen in de protocollen.

   Doelgroep

   Elke zorgprofessional werkzaam in de GGZ: psychiaters, (GZ-) psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ.

   Toelatingscriteria

   De cursus is toegankelijk voor alle zorgprofessionals in de GGZ.

   Onderwerpen

   Achtergrond:

   • Evidence based behandelen
   • Protocollair behandelingen
   • Korte introducte DSM5

   Theorie en praktijk met behulp van casuïstiek.

   Per hoofdonderwerp in Protocollaire behandelingen  zal er gekeken worden naar de protocollaire behandeling en hoe deze verschillen met de eerdere protocollaire behandeling. Hierbij zal zowel gewerkt worden met interactieve presentaties door de docent als ook met casuïstiek die in subgroepen besproken wordt.

   • Angststoornissen en trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
   • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
   • Depressieve-stemmingsstoornissen en verwante stoornissen
   • Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen, en dissociatieve stoornissen
   • Voedings- en eetstoornissen en middelgerelateerde en verslavingsstoornissen
   • Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, ticstoornissen en lichamelijke klachten
   • Partnerrelatieproblemen

   Accreditatie

   Accreditatie nodig bij een beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Deel 1, 2 en 3.

   Keijsers, G., Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin K., Emmelkamp, P. (2017)

   Boom uitgevers Amsterdam