Kies een locatie

  Kies een startdatum

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 995,00

   Inclusief koffie/thee, lunch en digitale reader, exclusief boeken

   Accreditatie

   Accreditatie is aangevraagd bij ABAN, Registerplein, V&V RZ, VSR

   Duur

   Verdeeld over 3 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en beoordeling casusverslag door docent moet voldoende zijn

   Klassikaal

   Theoriegedeelte & workshop

   Toetsing

   Casusverslag beoordeeld door docent


   Uitgangspunten

   Gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van ziekte. Enige jaren geleden kwam men tot een betere omschrijving van het begrip ‘gezondheid’ dan de oude omschrijving van de WHO. Daarmee werd gezondheid een dynamisch begrip: een vermogen of kracht. Het maakt duidelijk dat (ook) patiënten met een chronische ziekte of beperking toch (deels) hun gezondheid kunnen terugwinnen.

   Ook in het concept van Bannink & Jansen staat de mens centraal en niet de ziekte en worden de mogelijkheden benadrukt en niet de beperkingen. In deze training laten de docenten zien hoe de positieve gezondheidszorg op een oplossingsgerichte manier kan worden vormgegeven, uiteraard in combinatie met het reguliere medische model.

   Oplossingsgericht werken is een kortdurende, autonomieversterkende behandelvorm, waarbij de aandacht wordt gericht op wat patiënten voor hun probleem of klacht in de plaats willen. Daarbij worden zij als co-experts gezien, die competent zijn eigen oplossingen te bedenken en uit te voeren. Patiënten worden uitgenodigd anders te denken, hun gewenste toekomst te beschrijven, positieve verschillen op te merken en vooruitgang te boeken.

   Oplossingsgerichte gespreksvoering sluit aan bij de aanwezige motivatie tot gedragsverandering van patiënten. Zo kunnen lastige interacties optimale interacties worden. Daar waar patiënten gestuurd zijn of vinden dat iemand anders of iets anders moet veranderen, heeft de oplossingsgerichte professional de expertise te motiveren tot gedragsverandering.

   Kenmerk van oplossingsgerichte gespreksvoering is dat gesprekken in een doelgerichte, positieve en prettige sfeer verlopen en u als behandelaar aan het eind van de werkdag energie over hebt. Meta-analyses tonen aan dat oplossingsgericht werken ervoor zorgt dat er vaak minder gesprekken nodig zijn, de autonomie van patiënten goed is gewaarborgd, en behandelaars minder burnout ervaren.

   Iedere bijeenkomst bestaat uit een theoriegedeelte en een gedeelte waarin je – vaak in tweetallen of subgroepen – oefent en discussieert. Je kunt ook casuïstiek inbrengen.  Naast de bijeenkomsten moet je rekenen op een tijdsinvestering van ongeveer 6 uur per trainingsdag voor huiswerk (opdrachten, literatuurstudie).


   Doelgroep

   • Alle professionals werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg: huisartsen, POH-GGZ, fysiotherapeuten, diëtistes, verpleegkundigen, SPV en maatschappelijk werkenden
   • Alle medisch specialisten die meer willen weten over of doen met de positieve gezondheidszorg

   Doel en methode

   Na afloop van de training:

   • heb je kennisgemaakt met de theorie en praktijk van positieve gezondheidszorg en oplossingsgericht werken
   • heb je geoefend met vele praktische toepassingen, die je direct in je werk kunt inzetten
   • heb je ‘tools’ aangereikt gekregen voor het optimaliseren van de samenwerking met patiënten
   • weet je hoe en wanneer je positieve gezondheidszorg en oplossingsgericht werken kunt inzetten
   • heb je inspiratie opgedaan voor (nog) meer werkplezier

   Onderwerpen

   In de huisartsenpraktijk is oplossingsgericht werken geïndiceerd bij:

   • somatische klachten: wat is het doel van de patiënt, wanneer is er al iets zichtbaar van dat doel of zijn de klachten er niet of minder? Hoe draagt de patiënt daaraan bij?
   • begeleiding van patiënten met psychosomatische klachten, pijnklachten verslavingsproblematiek, en psychische klachten als depressie, angst, trauma, slaapstoornis
   • begeleiding van patiënten met SOLK (helpen bij dragen gevolgen, vinden van een andere betekenis, en mogelijk verbetering)
   • (beter) omgaan met ziekte of beperking (wat kan er wel?)
   • wanneer gedragsverandering gewenst of noodzakelijk is (houden aan leefregels, bevorderen medicatietrouw)
   • medicatiecontacten
   • aspecten van gezond gedrag, leefstijl, en gezondheidsbevordering
   • opvoedingsaspecten
   • dilemma’s en conflicten
   • coachen van medewerkers en leidinggeven
   • supervisie en intervisie

   Achtergrond docenten

   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist en jurist. Ze heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation in Amsterdam. Ze is docent en supervisor van onder andere de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en docent postacademisch onderwijs.

   Ze is een internationaal keynote speaker, trainer en auteur van rond de veertig boeken op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.

   Pieter Jansen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede.
   Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voor positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering.

   Voor meer informatie over de auteurs en hun werk zie:

   www.positievegezondheidszorg.nl

   www.fredrikebannink.com

   Accreditatie

   De cursus is geaccrediteerd als nascholingscursus bij ADAP, ABAN, Registerplein, V&V RZ, VSR en LV POH-GGZ.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk.

   Bannink, F.P. & Jansen, P. (2017)

   Amsterdam: Pearson. ISBN 9789043035637

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   F.P. Bannink -

   P. J. H. A. Jansen -

   E. Kuiper -