Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

   Duur

   24 uur, verdeeld over 4 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunt

   De POH-GGZ module heeft tot doel jou op te leiden tot praktijkondersteuner huisarts GGZ op het gebied van Ontwikkeling en levensfaseproblematiek. Het is dus een deel van de gehele opleiding tot POH-GGZ. Je ontwikkelt een deel van de competenties die zijn gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 van de LV-POH-GGZ zoals:

   • Vakbekwaamheid
   • Communicatie
   • Samenwerking
   • Organisatie
   • Maatschappelijk handelen
   • Kennis ontwikkelen en delen
   • Professionaliteit

   Inhoud

   De module ‘Positionering van de POH-GGZ in de praktijk’ is als volgt opgebouwd:

   Lesdag 1: Positie POH-GGZ in de huisartspraktijk

   Lesdag 2: Samenwerking in de praktijk

   Lesdag 3; Psychopathologie voor de POH-GGZ

   Lesdag 4:  Psychofarmaca in de huisartsenpraktijk

    

   De volgende onderwerpen worden behandeld:

   • Jouw positie als POH-GGZ in de huisartspraktijk.
   • Plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de POH-GGZ
   • Herkennen van verschillende classificaties van psychopathologie.
   • Basisprincipes van psychofarmacologie
   • Geneesmiddelengroepen binnen de psychiatrie
   • Samenwerken binnen en buiten de huisartspraktijk.
   • Triage en E-health.
   • Dossiervoering en wetgeving.
   • Netwerken binnen de GGZ en het sociale domein.

   Daarnaast maak je kennis met methoden zoals het KOP-model.

   Doel & Methode

   Het verwerken van de lesstof gebeurt door zowel het aanreiken van kennis en interactieve bespreking van de leerstof als door oefening van vaardigheden. U oefent door middel van rollenspellen, waarbij u wisselend als praktijkondersteuner en als cliënt zal optreden.

   Onderdelen die steeds terugkomen:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie, interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   • Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.
   • Verdiepings en intervisie

   Onderdeel van de POH-GGZ opleiding zijn verdiepingsmomenten. Deze momenten dragen bij aan de transfer
   naar de dagelijkse praktijk en vergroot het handelingsrepertoire. Naast de verdieping wordt er ruimte gemaakt
   voor intervisie gericht op casuïstiekbespreking maar heeft ook het doel om te reflecteren op het eigen
   leerproces. Door inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen wordt duidelijk dat eigen
   normen en waarden, en overtuigingen invloed hebben op het handelen van de POH-GGZ. Bovendien helpt het
   bij het (h)erkennen van eigen valkuilen en “blinde vlekken”. Deze momenten worden begeleid door een ervaren
   docent.

   Lees hier “Pleidooi voor de POH GGZ” van onze docent Yvonne Martens

   Doelgroep

   De functie van POH-GGZ vraagt een specifieke expertise die tot heden niet te verenigen lijkt met één bestaand beroepsprofiel. POH-GGZ is dan ook geen beroep, maar een functie, die ingevuld kan worden door een brede groep zorgprofessionals na het volgen van deze opleiding. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding heb je als zorgprofessional in ieder geval een relevante vooropleiding op minimaal HBO niveau én minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de (brede) GGZ.


   Toelatingscriteria

   Conform het geactualiseerde functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 zijn de volgende instroomeisen gesteld: een vooropleiding op minimaal HBO-niveau, én relevante werkervaring binnen de (brede) GGZ.

   In verband met de uitvoering van de praktijkopdrachten dienen deelnemers gedurende de opleiding als
   POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken gemiddeld 8 uur per week werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

   Bestaande opleidingen

   • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
   • Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
   • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
   • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
   • Master Psychologie;
   • Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

   Oude opleidingen

   • Maatschappelijk werk & Dienstverlening (MWD);
   • Sociaal-pedagogische Hulpverlening (SPH);
   • Opleiding tot GGZ-agoog;
   • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

   Werkervaring
   Degene die de opleiding tot POH-GGZ wil volgen, beschikt bij aanmelding over minimaal 2 jaar voor de functie relevante werkervaring in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten.

   Te denken valt aan:

   • ambulant werk in de huisartsenzorg of in de basis ggz of gespecialiseerde ggz;
   • maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
   • sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenvoorziening).

   De professional moet in die 2 jaar tenminste 832 uur hebben gewerkt (= 2 jaar x 52 weken x 8 uur = 832 uur)

   Als je twijfelt kan je het altijd bij ons navragen door contact met ons op te nemen via info@fortaopleidingen.nl.

   Accreditatie

   Deze opleiding is gelieerd aan HBO Drechtsteden en erkend door Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   465786 V&V RZ Scholing Algemeen 24 18/5/2022 17/5/2023
   465786 LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners 24
   465786 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 44 18/5/2022 17/5/2025
   465786 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 44 18/5/2022 17/5/2025
   465786 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 44 18/5/2022 17/5/2025

   Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact met ons opnemen via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Handboek KOP-model: Kortdurende psychologische interventies voor de basis-ggz (herziene editie)

   Rijnders, P. & Heene, E. (2021)

   Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024437597