Kies een locatie

Rotterdam

  Kies een startdatum

  28-05-2021
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 840,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

   Duur

   Verdeeld over 4 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Opgebouwd uit 5 modules

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunt

   De POH-GGZ opleiding heeft tot doel u op te leiden tot praktijk ondersteuner in de eerste lijn. U ontwikkelt de competenties die zijn gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2015 van de Landelijke Huisartsen Vereniging:

   • Vakinhoudelijk handelen: De POH-GGZ als zorgverlener
   • Communicatie: De POH-GGZ als communicator (voorlichten en educatie)
   • Samenwerking: De POH-GGZ als samenwerkingspartner
   • Organiseren: De POH-GGZ als organisator
   • Maatschappelijk handelen: De POH-GGZ als gezondheidsbevorderaar
   • Wetenschap en onderwijs: De POH-GGZ als reflectieve professional

   Doel & Methode

   U krijgt inzicht in methoden en interventies gericht op gespreksvoering en begeleiding, zoals het KOP-model en oplossingsgerichte gespreksvoering. Dit gebeurt door zowel het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof als door oefening van vaardigheden. U oefent door middel van rollenspellen, waarbij u wisselend als praktijkondersteuner en als cliënt zal optreden. De opleiding is opgebouwd uit 5 modules die ook afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. Korte interventies in de POH-GGZ is hier één van.

   Doelgroep

   De opleiding POH-GGZ is in principe bestemd voor cursisten met het volgende opleidingsniveau:

   • Verpleegkundigen met diploma Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, HBO- Verpleegkunde + GGZ uitstroomprofiel.
   • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring + aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een hbo werk- en denkniveau.
   • Maatschappelijk Werkenden (MW)
   • Psychologen (universitair + hbo opgeleid)
   • Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH)
   • Verpleegkundig specialisten GGZ
   • Orthopedagogen

   Indien je de gehele POH-GGZ opleiding volgt dien je in verband met de uitvoering van de praktijkopdrachten minimaal 8 uur per week, gedurende 40-45 weken een werk- of stageplaats te hebben.

   Onlangs heeft de LHV het nieuwe functie- en competentieprofiel POH-GGZ geformuleerd. In het profiel wordt gesproken over een opleidingsduur van 20 dagen cursorisch onderwijs en minimaal 8 uur per week werkervaring in een huisartsenpraktijk gedurende één jaar. Wij gaan ervan uit dat de zorgverzekeraars het functie- en competentieprofiel zullen overnemen. In hoeverre dit voor alle zorgverzekeraars zal gelden, is nog niet duidelijk.

   Inhoud

   Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen, zijn:

   • Introductie in de psychopathologie.
   • Psychiatrische stoornissen herkennen in de praktijk.
   • Wat is de taak van de POH-GGZ in de praktijk van de huisarts?
   • Hoe verheldert en inventariseert u psychische en/of psychosociale klachten?
   • Wat houdt een kortdurende behandeling in?
   • Welke interventie strategieën kunnen toegepast worden binnen de POH-GGZ?
   • Hoe motiveert u de patiënt om actief met zijn/ haar klachten aan de slag te gaan?
   • Doorverwijzen: welke “weg” volgt u daarvoor?

   De module Kortdurende interventies in de POH-GGZ is als volgt opgebouwd:

   Lesdag 1: Het KOP-model en motiverende gespreksvoering
   Kennis vergroten rond gebruik van het KOP model. Gespreksvaardigheid met betrekking tot motivering vergroten. Doel en grenzen bepalen van steunende, structurerende begeleiding.

   Lesdag 2: Korte interventiemethodieken binnen het KOP model

   Lesdag 3: Oplossingsgerichte therapie
   Kennis opdoen en oefenen met oplossingsgerichte interventie technieken gericht op doelgroep POH-GGZ cliënten.

   Lesdag 4: Lastige cliënten en therapeutische interactie
   Omgaan met lastige cliënten en afsluiten van de behandeling.

   Onderdelen die steeds terugkomen:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie, interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   • Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Verdiepings- en intervisiemomenten gericht op casuïstiekgestuurd onderwijs:

   Onderdeel van de POH-GGZ opleiding zijn verdiepingsmomenten. Deze geven handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen van de cursist te vergroten. De momenten dragen bij aan het vergroten van het handelingsrepertoire en helpt bij het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en “blinde vlekken”. De mogelijkheid wordt geboden om kennis en inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen. Eigen normen en waarden, overtuigingen en POH-GGZ competenties zijn onderwerpen die aan bod komen. De momenten worden begeleid door een ervaren docent.

   Accreditatie

   Deze opleiding is gelieerd aan HBO Drechtsteden en erkend door Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

   Accreditatie is verleend door:
   Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)

   Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact  met ons opnemen via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Behandelprotocol Van probleem naar oplossing. Werkboek en therapeutenboek.

   Rijnders, R., Heene, E. & Boone, F. (2013)

   Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN 9789461052209

   Het geheim van de betere therapeut, cliëntgestuurd, resultaatbewust.

   Duncan, B. (2012)

   Amsterdam: Pearson Assessment and Information. ISBN 9789026522482

   Oplossingsgerichte vragen, handboek oplossingsgerichte gespreksvoering.

   Bannink, F. (2013)

   Amsterdam: Pearson Assessment and Information. ISBN 9789026522611

   Handboek KOP-model Kortdurende psychologische interventies voor de Basis GGZ

   Paul Rijnders, Els Heene (2015)

   Amsterdam: Boom Cure & Care. ISBN 9789089535023

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   Y.F. Martens -