Kies een locatie

Online

  Kies een startdatum

  29-09-2022
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 840,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   LV POH GGZ

   Duur

   24 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunt

   De POH-GGZ opleiding heeft tot doel jou op te leiden tot praktijk ondersteuner in de eerste lijn. Je ontwikkelt de competenties die zijn gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 van de LV-POH-GGZ:

   • Vakbekwaamheid
   • Communicatie
   • Samenwerking
   • Organisatie
   • Maatschappelijk handelen
   • Kennis ontwikkelen en delen
   • Professionaliteit

   In deze module wordt een verdiepingsslag gemaakt die zich toespitst op kinderen en jongeren in de huisartsenpraktijk.


   Doel & Methode

   U maakt op systematische wijze kennis met ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jeugdigen en het herkennen daarvan. Daarnaast krijgt u inzicht in methoden en interventies gericht op gespreksvoering en begeleiding. Dit gebeurt door zowel het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof als door oefening van vaardigheden. U oefent door middel van rollenspellen, waarbij u wisselend als praktijkondersteuner en als cliënt zal optreden.

   Onderdelen die steeds terugkomen:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie, interactieve bespreking van de leerstof en discussie
   • Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek

   Doelgroep

   (jeugd-)zorg professionals die aan de slag zijn of willen als POH (GGZ) Jeugd

   Toelatingscriteria

   Een relevante vooropleiding op minimaal HBO-niveau, én relevante werkervaring binnen de (brede) GGZ.

   Inhoud

   Lesdag 1: Ontwikkelingsfasen en systeemproblematiek

   Kennis vergroten m.b.t.ontwikkelingstheorieën,ontwikkelingsfasenen-problemen. Klachtscreening, signaleren van systeemproblematiek, klachtanamnese, interventies gericht op jeugd en ouders. Jeugdbescherming inde huisartsenpraktijk.

   Lesdag 2: Angst en depressie (3)

   Signaleren en begeleiden van kinderen en jongeren bij angst en depressie. Uitbreiden van handelingsrepertoire betreffende interventies bij angststoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, depressieve stemmingsstoornissen en veelvoorkomende slaapproblemen bij kinderen en jongeren

    

   Lesdag 3: Neurobiologische stoornissen (ASS, ADHD & IQ)

   Signaleren van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme spectrumstoornissen, deficiënties en/of uitzonderlijk vermogen in de intellectuele functies en het adaptief functioneren(IQ)

    

   Lesdag 4: Behandeling van kinderen

   Signaleren en begeleiden van opvoedingsproblematiek als POH-GGZ. Begeleidings- en behandelingsmogelijkheden m.b.v. PrOP-model bij kinderen en jeugd met ontwikkelingsproblematiek. Verbreden van kennis over KOPP-kinderen/ouderproblematiek

    

   Accreditatie

   Accreditatie voor deze opleiding is verleend door:

   Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)

   Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact  met ons opnemen via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Inleiding in de psychopathologie

   Deth, R. van (2017)

   Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036810449

   Handboek KOP-model: Kortdurende psychologische interventies voor de basis-ggz (herziene editie)

   Rijnders, P. & Heene, E. (2021)

   Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024437597

   De ontwikkeling van het kind (11de druk)

   Verhulst, F.C. (2021)

   Uitgeverij Koninklijke van Gorcum. ISBN 9789023257707

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   S.E. Vink -