Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.125,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij LV POH-GGZ en NIP/NVO (erkend door SKJ)

   Duur

   De 30-urige opleiding is verdeeld over 5 bijeenkomsten

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Competenties

   Je ontwikkelt competenties die zijn gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 van de Landelijke Huisartsen Vereniging:

   • Vakinhoudelijk handelen: De POH-GGZ als zorgverlener
   • Communicatie: De POH-GGZ als communicator (voorlichten en educatie)
   • Samenwerking: De POH-GGZ als samenwerkingspartner
   • Organiseren: De POH-GGZ als organisator
   • Maatschappelijk handelen: De POH-GGZ als gezondheidsbevorderaar
   • Wetenschap en onderwijs: De POH-GGZ als innovator en reflectieve professional
   • Professionaliteit: De POH-GGZ als professional en kwaliteitsbevorderaar

   Onderwerpen

   De opleiding heeft een duur van 30 contacturen, verdeeld over 5 bijeenkomsten. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

   1. De professionele rol en positionering van de POH Jeugd in de praktijk.
   2. Sociale kaart, netwerken, samenwerken, verantwoordelijkheden en juridische aspecten.
   3. De cliënt in de context en de werkrelatie.
   4. De werk relatie, screening, hypothesevorming, risicotaxatie, begeleiding en verwijzing.
   5. Kortdurende interventies en technieken; PrOP-model, oplossingsgerichte technieken, CGT technieken, genogram oefening.
   6. Evaluatie, terugvalpreventie.

   Onderdelen die in het opleidingstraject steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek gericht op jeugd.

   Kennisniveau na afronding

   De opleiding voor POH- GGZ Jeugd (POH Jeugd) is een post hbo opleiding. Echter worden voor deze functie veel mensen aangenomen met een wo achtergrond, namelijk orthopedagoog/psycholoog.

   Het is een functie waar praktisch handelen met wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd.

   De POH Jeugd doet een triage in de eerste gesprekken. Om een juiste triage te kunnen doen, heeft de POH Jeugd kennis nodig op het gebied van de ontwikkeling van het kind, ontwikkelingsstoornissen, opvoedingsproblematiek, internaliserende en externaliserende problematiek.

   Daarnaast is observatie, uitvragen van de problematiek en gebruik maken van screeningsinstrumenten een belangrijk onderdeel om een inschatting te maken of de POH Jeugd zelf door kan gaan met behandeling, of moet doorverwijzen.

   Vervolgens past de POH Jeugd behandelingen toe die overeenkomen met iemand met de wo functie. CGT behandeling, oplossing gerichte interventies, maar ook normaliseren op basis van de wetenschappelijke kennis is een belangrijk onderdeel binnen deze functie.

   Deze opleiding combineert triage, wetenschappelijke kennis en evidence based behandeltechnieken, waardoor zowel het kennisniveau als praktijkniveau van de POH Jeugd verder zal ontwikkelen.

   Doelgroep

   De opleiding POH Jeugd is een post-HBO opleiding. De persoon die zal worden ingezet in de praktijk voldoet minimaal aan één van de volgende basiseisen:

   1. Verpleegkundigen met diploma Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, HBO- Verpleegkunde + GGZ uitstroomprofiel;
   2. Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring + aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau;
   3. Maatschappelijk Werkenden (MW);
   4. Psychologen (universitair + hbo opgeleid);
   5. Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH);
   6. Verpleegkundig specialisten GGZ;
   7. Orthopedagogen (universitair + hbo opgeleid).

   In verband met de uitvoering van de praktijkopdrachten en de oefeningen in de opleiding is het wenselijk om minimaal 8 uur per week in een huisartsenpraktijk werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

   Docent(en)

   • Lisalotte Minnema Orthopedagoog, POH Jeugd, Systeem Therapeutisch Werker

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   412624 NIP / NVO K&J/OG herregistratie 28,5 28/12/2020 27/12/2023
   412624 NIP / NVO K&J/OG opleiding – behandeling 7,5 28/12/2020 27/12/2023
   412624 NIP / NVO K&J/OG opleiding – overige taken 6 28/12/2020 27/12/2023
   412624 NIP / NVO K&J/OG opleiding – diagnostiek 1 28/12/2020 27/12/2023
   412624 LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners 30

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   De ontwikkeling van het kind (11de druk)

   Verhulst, F.C. (2021)

   Uitgeverij Koninklijke van Gorcum. ISBN 9789023257707

   Wat kan je van stokstaartjes leren? Interventietechnieken voor oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren

   Paulina Koeman en Sabina Vranken

   Acco Uitgeverij. ISBN 9789462920651

   Handboek POH-GGZ

   Liesbeth Mok, Harold Wenning, Ietje de Vries

   Springer Media B.V. ISBN 9789036810333

   Met ProP, los ik het op! Kortdurende psychologische interventies: stappenplan voor kinderen en jongeren. Therapeutenboek

   Sara Debruyne & Nathalie Haeck

   Boom Uitgeverij. ISBN 9789024407088

   Met ProP, los ik het het op! Kortdurende psychologische interventie: stappenplan voor kinderen en jongeren. Sara Debruyne & Nathalie Haeck. Werkboek

   Sara Debruyne & Nathalie Haeck

   Boom Uitgeverij. ISBN 9789058759276

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!