Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 3.960,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij LV POH GGZ, Registerplein en V&V

   Duur

   Verdeeld over 20 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Deze opleiding vindt plaats op locatie

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   De POH-GGZ opleiding heeft tot doel jou op te leiden tot praktijk ondersteuner in de eerste lijn. Je ontwikkelt de competenties die zijn gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 van de LV-POH-GGZ:

   • Vakbekwaamheid
   • Communicatie
   • Samenwerking
   • Organisatie
   • Maatschappelijk handelen
   • Kennis ontwikkelen en delen
   • Professionaliteit

   Doel & methode

   U maakt op systematische wijze kennis met ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jeugdigen en psychopathologie bij volwassenen en ouderen. Daarnaast maakt u kennis met methoden en interventies
   gericht op gespreksvoering en begeleiding, zoals het KOP-model en oplossingsgerichte gespreksvoering. Dit gebeurt door zowel het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof als door
   oefening van vaardigheden. U oefent door middel van rollenspellen, waarbij u wisselend als praktijkondersteuner en als cliënt zal optreden.

   De opleiding POH-GGZ is opgebouwd uit totaal 5 verschillende modules die als geheel, of afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Elke module heeft een centraal thema:

   • Positionering van de POH-GGZ in de praktijk
   • Volwassenen
   • Ouderen
   • Kind & Jeugd
   • Kortdurende interventies in de POH-GGZ

   In totaal betreft het 120 contacturen, verdeeld over 20 bijeenkomsten.

   Lees hier “Pleidooi voor de POH GGZ” van onze docent Yvonne Martens

   Doelgroep

   De functie van POH-GGZ vraagt een specifieke expertise die tot heden niet te verenigen lijkt met één bestaand beroepsprofiel. POH-GGZ is dan ook geen beroep, maar een functie.
   De opleiding POH-GGZ is in principe bestemd voor cursisten die ondergenoemde opleidingen hebben afgerond:

   • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
   • Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
   • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
   • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
   • Master Psychologie;
   • Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

   Oude opleidingen

   • Maatschappelijk werk & Dienstverlening (MWD);
   • Sociaal-pedagogische Hulpverlening (SPH);
   • Opleiding tot GGZ-agoog;
   • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

   Werkervaring
   Degene die de opleiding tot POH-GGZ wil volgen, beschikt bij aanmelding over minimaal 2 jaar voor de functie relevante werkervaring in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten.

   Te denken valt aan:

   • ambulant werk in de huisartsenzorg of in de basis ggz of gespecialiseerde ggz;
   • maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
   • sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenvoorziening).

   De professional moet in die 2 jaar tenminste 832 uur hebben gewerkt (= 2 jaar x 52 weken x 8 uur = 832 uur)


   Toelatingscriteria

   Conform het geactualiseerde functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 zijn de volgende instroomeisen gesteld: een vooropleiding op minimaal HBO-niveau, én relevante werkervaring binnen de (brede) GGZ.

   In het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 wordt gesproken over een opleidingsduur van 20 dagen cursorisch onderwijs en minimaal 8 uur per week werkervaring in een huisartsenpraktijk gedurende één jaar. Forta Opleidingen gaat er van uit dat de zorgverzekeraars dit zullen overnemen. In hoeverre dit voor alle zorgverzekeraars zal gelden, is nog niet duidelijk. Wij hebben aan de hand van de wijzigingen in het functie- en competentieprofiel besloten hier met 1 extra lesdag van af te wijken.

   In verband met de uitvoering van de praktijkopdrachten dienen deelnemers gedurende de opleiding als
   POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken gemiddeld 8 uur per week werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

   Als je twijfelt kan je het altijd bij ons navragen door contact met ons op te nemen via info@fortaopleidingen.nl.

   Inhoud

   In het lesprogramma komen belangrijke onderwerpen aan bod:

   • Herkennen van verschillende classificaties van psychopathologie.
   • Triage, psycho-educatie, groepsvoorlichting en E-health.
   • Basiskennis (psycho)farmacologie.
   • Dossiervoering en wetgeving.
   • Samenwerken binnen en buiten de huisartspraktijk.
   • Netwerken binnen de GGZ en het sociale domein.
   • Verschillende interventies en veranderstrategieën.
   • Gesprekstechnieken
   • Vroegsignalering en preventie

   Daarnaast maakt u kennis met verscheidene methoden, behandelmodellen en interventietechnieken, zoals:
   motiverende gespreksvoering, het KOP-model, Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Oplossingsgerichte
   Therapie (OT).

   De modules zijn als volgt opgebouwd:

   Module: Positionering van de POH-GGZ in de praktijk

   Lesdag 1: Positie POH-GGZ in de huisartspraktijk

   Lesdag 2: Samenwerking in de praktijk

   Lesdag 3: Psychopathologie &psychofarmaca

   Module: Volwassenen

   Lesdag 1: Behandeling van volwassenen binnen de POH-GGZ

   Lesdag 2: Angst- en stressorgerelateerde stoornissen

   Lesdag 3: Bipolaire- en depressieve stemmingsstoornissen

   Lesdag 4: Impulscontrolestoornissen

   Lesdag 5: Chronische psychiatrische problematiek (EPA)

   Lesdag 6: Somatisch-symptoomstoornissen (SOLK)

   Module: Ouderen

   Lesdag 1: Behandeling van ouderen

   Lesdag 2: Levensfase problematiek & psychopathologie

   Lesdag 3: Neurocognitieve stoornissen

   Module: Kind & Jeugd

   Lesdag 1: Ontwikkelingsfasen en systeemproblematiek

   Lesdag 2: Behandeling van kinderen

   Lesdag 3: Angst en depressie (3)

   Lesdag 4: Neurobiologische stoornissen (ASS, ADHD & IQ)

   Module: Kortdurende interventies in de POH-GGZ

   Lesdag 1: KOP-model en motiverende gespreksvoering

   Lesdag 2: Korte interventies voor de POH-GGZ

   Lesdag 3: Oplossingsgerichte therapie

   Lesdag 4: Problemen in de therapeutische interactie

   Onderdelen die steeds terugkomen:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie, interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   • Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Verdieping en intervisie
   Onderdeel van de POH-GGZ opleiding zijn verdiepingsmomenten. Deze momenten dragen bij aan de transfer
   naar de dagelijkse praktijk en vergroot het handelingsrepertoire. Naast de verdieping wordt er ruimte gemaakt
   voor intervisie gericht op casuïstiekbespreking maar heeft ook het doel om te reflecteren op het eigen
   leerproces. Door inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen wordt duidelijk dat eigen
   normen en waarden, en overtuigingen invloed hebben op het handelen van de POH-GGZ. Bovendien helpt het
   bij het (h)erkennen van eigen valkuilen en “blinde vlekken”. Deze momenten worden begeleid door een ervaren
   docent.

   Accreditatie

   Deze opleiding is gelieerd aan HBO Drechtsteden en erkend door Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

   Accreditatie is verleend door:

   • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
   • Registerplein
   • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)

    

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Inleiding in de psychopathologie

   Deth, R. van (2017)

   Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036810449

   Oplossingsgerichte vragen, handboek oplossingsgerichte gespreksvoering.

   Bannink, F. (2018)

   Amsterdam: Pearson Benelux B.V.. ISBN 9789043036566

   De Therapeutische relatie (herziene editie)

   Hafkenscheid, A. (2021)

   Boom Psychologie. ISBN 9789024437320

   Handboek KOP-model: Kortdurende psychologische interventies voor de basis-ggz (herziene editie)

   Rijnders, P. & Heene, E. (2021)

   Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024437597

   Van probleem naar oplossing - therapeutenboek

   Rijnders, P. & Heene, E. (2021)

   ISBN 9789024434329

   Van probleem naar oplossing: in 5 stappen naar psychisch evenwicht

   Rijnders, P. & Heene, E. (2013)

   ISBN 9789461052193

   Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten: Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals

   Schreuders, B. (2015)

   ISBN 9789036809566

   De ontwikkeling van het kind (11de druk)

   Verhulst, F.C. (2021)

   Uitgeverij Koninklijke van Gorcum. ISBN 9789023257707

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   D. Monteiro -