Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 6.250,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   NVPOB en aangevraagd bij V&VN en Registerplein

   Duur

   102 contacturen verdeeld over 17 lesdagen

   Certificaat

   De toetsonderdelen afronden met een goed

   Klassikaal en praktijk

   Klassikale lessen met praktijkopdrachten tussendoor

   Toetsing

   Portfolio, aftekening, advies en praktijkverslag


   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

   • De rol van de POB, als taakgedelegeerde medewerker en bewaker van het verzuim- en re-integratie proces en in het SMO en het toekomstbeeld
   • Wet Verbetering Poortwachter (PA, GBM, PvA, 1ejaarsevaluatie, actueel oordeel, AVG, na de WIA-aanvraag)
   • Van probleemanalyse tot praktisch advies
   • Het schrijven van een advies en signaleren van afwijking van richtlijnen
   • Adviseren en verwijzen op het gebied van preventie van verzuim
   • Begeleiden van de PA t/m het tweede jaar
   • Begeleiden medewerker en werkgever vanuit autonomie
   • Gesprekken voeren gericht op preventie, re-integratie en verzuim en hoe een professionele gesprekspartner te zijn
   • Gesprekstechnieken voor gesprekken in het werkhervattingsproces
   • Samenwerken in taakdelegatie met de bedrijfsarts en in een multidisciplinair teamverband
   • Arbeidsconflicten
   • Arbeidsanamnese en procesmatige taken.
   • Evidence based methodes van preventie van verzuim en te volgen richtlijnen
   • Belemmerende gedachten ombuigen voor gedragsverandering op werk.

   Doel

   Na afloop van de opleiding is de cursist een professionele gesprekspartner in het begeleiden van de medewerker in taakdelegatie vanuit de richtlijnen, Wet Verbetering Poortwachter en de kracht van de medewerker en de werkgever.

   Weet je/ken je:

   • wat de rol van de POB is in het verzuim en re-integratieproces i.s.m. de bedrijfsarts, werkgever en medewerker en de grenzen van de verantwoordelijkheid binnen het (wettelijk) kader.
   • hoe een arbeidsanamnese af te nemen, met de BA af te stemmen en een professioneel advies op te stellen aan medewerker en werkgever ihkv preventie, verzuim en re-integratie.
   • hoe de medewerker te begeleiden tot aan de PA, van PA tot 1e jaar, van het 1e jaar t/m het 2e jaar
   • de Wet Verbetering poortwachter, AVG-regels en de meest gebruikte richtlijnen.
   • ontwikkelingen binnen het werkveld die invloed hebben op rol van de POB.
   • de essentiële onderdelen van een SMO.
   • een evidence based methode om belemmerende gedachten om te buigen voor gedragsverandering

   Kan je:

   • adviseren over preventie van verzuim, verwijzen naar interventies op het gebied van preventie en kan het preventieve gesprek voeren met de medewerker.
   • signaleren wanneer het pad van de richtlijn niet gevolgd kan worden (medisch/organisatorisch).
   • de medewerker in de eerste zes weken zelfredzamer maken en begeleiden vanuit autonomie.
   • de werkgever begeleiden vanuit autonomie.
   • passende gesprekstechnieken toepassen in een werkhervattingsgesprek, normaliseren en ombuigen naar normale impactvolle momenten.
   • gesprekken voeren die gericht zijn op preventie, re-integratie en verzuim in eigen werk met advisering voor aangepast werk en/of tijdelijk ander werk.
   • evidence based methodes van preventie van verzuim toepassen.
   • de probleemanalyse/advies van de bedrijfsarts omzetten naar een praktisch advies
   • samenwerken in multidisciplinair teamverband.
   • kan een arbeidsconflict naar de bedrijfsarts signaleren.

   Opzet & Methode

   De opleiding bestaat uit een cursorisch deel (klassikaal) en een persoonlijk praktijktraject (op de werkplek), daarom noemen we deze opleiding een werk-leertraject. Beide delen sluiten op elkaar aan en grijpen op elkaar terug, zowel wat betreft inhoud als wat betreft methode van leren. De nadruk ligt op praktijkgericht en samenwerkend leren. Je mentor en buddygroep helpen je met een doorlopende reflectie op hoe je het geleerde kan toepassen in de praktijk. Zowel het cursorisch deel als het persoonlijk leertraject worden door de cursist gedocumenteerd in het portfolio wat daarmee meteen een ook een handig naslagwerk voor de praktijk is.

   De opleiding bestaat 17 klassikale bijeenkomsten. Deze zijn op thema geclusterd in 4 modules:

   • Module 1: Positionering POB, samenwerken in een multidisciplinair team & wettelijk kader
   • Module 2: Verzuim & Preventie van verzuim
   • Module 3: Duurzame re-integratie en inzetbaarheid
   • Module 4: Gesprekstechnieken en methodes

   Onderdelen die in het opleidingstraject steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties en quizzen.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.
   5. Portfolio
   6. Praktijkdagen
   7. Mentorgesprekken
   8. Stagedag bij de bedrijfsarts
   9. Vaste buddygroep

   Doelgroep

   • Zorgprofessionals met een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld HBO-V, toegepaste psychologie, fysiotherapie, sociaalpsychiatrische verpleegkunde.
   • Werkzaam als POB op het moment dat je met de opleiding start, en een bedrijfsarts die bereid is om gedurende jouw opleiding als mentor te fungeren en dat terug te laten komen in twee wekelijkse gesprekken.

   Literatuur

   • Miller, W.R. , S. Rollnick (2014). Motiverende gespreksvoering; mensen helpen veranderen. Uitgeverij Ekklesia: IBSN: 9789075569704

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   494527 V&V RZ Scholing Algemeen 102 16/3/2023 15/3/2024
   494527 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 152 16/3/2023 15/3/2024

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.