Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 495,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij FGzPt, NIP/ NVO

   Duur

   14 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezigheid en afgerond met goed resultaat toetsing

   Vorm

   Klassikaal, 14 contacturen

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   De Masterclass Integratieve Psychotherapie: “Poppetjes als taal” is bedoeld om de essentiële elementen uit de verschillende psychotherapievormen te integreren in de behandelingen waarbij spelmateriaal zoals poppetjes worden gebruikt.

   De  basis van deze Masterclass is de Contextuele Therapie en het gebruik van “Poppetjes als taal”.
   De Contextuele Therapie (Boszormenyi-Nagy e.a.) is een systeemtheoretische visie op de persoonsontwikkeling en de intergenerationele problematiek, waarbij m.n. begrippen als loyaliteit en geven en ontvangen centraal staan.
   Het gebruik van poppetjes als spelmateriaal is een toevoeging, die door het visuele en universele aspect cliënten en hun emoties en aangeleerde strategieën veel directer bereikt. Door de samenwerking tussen therapeut en cliënt bij het visueel in kaart brengen van verschillende elementen van hun gezinsontwikkeling en relaties, ontstaat er meer begrip en grip.
   Deze Masterclass gaat nog een stapje verder door een integratie van meerdere therapievormen (zoals: Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, Dialectische gedragstherapie en Psychodynamische therapieën) en het gebruik van poppetjes te verenigen.
   Bij CGt wordt de nadruk gelegd op het versterken van het rationele denken en daarmee het rationele handelen. De irrationele cognities die de emoties versterken waar de cliënt last van heeft en zorgen voor disfunctioneel gedrag, worden middels socratische dialoog bewerkt.

   We zien hier drie dominante aspecten: irrationele cognities, rationele cognities en emoties. Aangeleerde inflexibele oplossingsstrategieën, bewustzijn om deze te heroverwegen en emoties die hierdoor worden veroorzaakt of oorzaak zijn. In de cursus gaan we deze aspecten aan poppetjes koppelen, zowel terugkijkend in hoe deze oplossingsstrategieën zijn aangeleerd in de gezinscontext en hoe dit over generaties loopt, als in het heden en hoe ze interacteren.
   Terwijl de cliënt vertelt over een GGG-schema kan dit met poppetjes visueel gemaakt worden. En doordat er nadruk ligt op herkenning en erkenning van de aangeleerde strategieën ontstaat er meer ruimte om andere cognities en emoties uit te proberen. Dit is ook met poppetjes visueel te maken.
   Feitelijk maken Schematherapie, DGT en Psychodynamische therapieën ook  gebruik van bovengenoemde drie aspecten.

   De overeenkomstige aspecten van al deze therapieën zijn het versterken van het rationele bewustzijn, het responsief zijn voor de ervaren emoties en de aangeleerde strategieën om daarmee om te gaan. Door het bewust worden kan er beter gereflecteerd worden op hoe deze aspecten interacteren waardoor er meer grip en begrip ontstaat en ruimte komt om nieuwe emoties te ervaren en nieuw gedrag uit te proberen.
   De Masterclass geeft de mogelijkheid om veel effectiever en doelgerichter therapie te bedrijven, doordat het therapievormen bundelt in een aanpak die vanwege het visuele karakter een grotere impact geeft.


   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

   1. Inleiding
    Theorie van contextuele therapie en uitleg over  hoe het gebruik van poppetjes materiaal hierin past. Bespreking van de verbindende elementen uit CGt, Schematherapie, DGT en Psychodynamische therapievormen.
   2. Materiaalgebruik
    Introductie en toepassingen in het gebruik van het materiaal, zowel de systemische, intergenerationele toepassing, als het vertalen van CGt, Schematherapie, DGT en psychodynamische therapieën naar poppetjes opstellingen, waarbij de nadruk meer ligt op het intrapsychische.
    Het verbinden van beider toepassingen in opstellingen van poppetjes.
   3. Toepassingen op verschillende probleemgebieden en doelgroepen
    Het leren verbeelden middels het materiaal van verschillende probleemgebieden (klachten, diagnoses) en doelgroepen (individueel, relatie, gezin).

    

   Leerdoelen

   Na afloop van de cursus:

   1. heeft de deelnemer kennis van en inzicht in de overeenkomstige elementen van CGt, Schematherapie, DGT en Psychodynamische therapievormen;
   2. heeft de deelnemer inzicht en vaardigheid in het gebruik van poppetjes opstellingen;
   3. kan de deelnemer het gebruik van poppetjes materiaal goed introduceren bij verschillende doelgroepen;
   4. heeft de deelnemer kennis van en inzicht in het gebruik van poppetjes bij het visualiseren van systemische vraagstukken;
   5. kan de deelnemer die overeenkomstige elementen (leerdoel 1) vertalen naar de praktische inzet van het poppetjesmateriaal bij intrapsychische klachten;
   6. kan de deelnemer vanuit de verschillende therapievormen opstellingen maken met de cliënt;
   7. kan de deelnemer een behandelplan vertalen naar een opstelling van poppetjes;
   8. kan de deelnemer middels opstellingen van poppetjes zoeken naar gezinsontwikkelingen, opgelopen schade (traumata, parentificatie) en overlevingsstrategieën;
   9. kan de deelnemer middels opstellingen de verinnerlijkte aspecten van gezinsachtergrond, aangeleerde coping strategieën en emoties en behoeftes van de cliënt expliciteren en interacties daartussen stimuleren.
   10. is de deelnemer zich meer bewust van zijn/haar eigen gezinsachtergrond in contextuele termen en aangeleerde coping strategieën en wordt de deelnemer als therapeut zich daarmee meer bewust van zijn/haar innerlijke dialoog tijdens het therapieproces van de cliënt.

   Doelgroep

   • (GZ en KP) psychologen, psychotherapeuten met enige kennis van boven genoemde therapievormen.
   • BIG-geregistreerden zoals GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater en/of lid van een erkende psychotherapievereniging
   • Leden van een Vlaamse beroepsvereniging
   • Geregistreerden als vaktherapeut

   Toelatingscriteria

   • Minimaal GZ registratie
   • Een werkplek van minimaal 8 uur per week
   • Kennis van- en ervaring met- CGt, Schematherapie, DGT en op basaal niveau psychodynamische psychotherapie wordt verondersteld aanwezig te zijn.

   Het is niet noodzakelijk de basistraining contextuele therapie gevolgd te hebben om deel te nemen aan de Masterclass

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   406227 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 14 23/4/2021 22/4/2024
   406227 NIP / NVO K&J/OG herregistratie 14 23/4/2021 22/4/2024
   406227 NIP / NVO K&J/OG opleiding – behandeling 5 23/4/2021 22/4/2024
   406227 NIP / NVO K&J/OG opleiding – diagnostiek 2 23/4/2021 22/4/2024