Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 379,00

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de LV POH-GGZ

   Duur

   2 x 4 uur

   Certificaat

   Bewijs van deelname

   E-learning

   Toetsing


   Uitgangspunten

   Het KOP-model is een kortdurende behandeling die inmiddels veel ingezet wordt binnen de generalistische basis ggz voor de behandeling van cliënten met milde tot matige psychische klachten.
   In dit model gaan we ervan uit dat klachten het resultaat zijn van de wisselwerking tussen de omstandigheden van de cliënt en de manier waarop de cliënt op die omstandigheden reageert.
   Als POH GGZ of behandelaar begeleid je de cliënt in vijf stappen bij de aanpak van zijn klachten met op korte termijn goede resultaten die de cliënt helpt weer grip te krijgen op de situatie.


   Doel & Methode

   Je krijgt inzicht in de methoden en interventies gericht op het KOP-model. Dit gebeurt door zowel het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof als door oefening van vaardigheden. Je oefent door middel van rollenspellen, waarbij je wisselend als praktijkondersteuner en als cliënt zal optreden. Het KOP-model toepassen in de praktijk is de rode draad in de training.

   Doelgroep

   • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
   • Universitaire masteropleiding psychologie (klinische psychologie/klinische kinder- en jeugdpsychologie/medische psychologie)
   • Gezondheidskunde (Master of Science)
   • Pedagogiek
   • HBO psychologie
   • Verpleegkundig specialist GGZ
   • HBO-V met differentiatie GGZ
   • HBO-V met post-HBO opleiding gedragstherapeutisch werker
   • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
   • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
   • Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ

   Inhoud

   – De achtergrond en uitgangspunten van het KOP-model
   – Indicatiecriteria en instrumenten ter indicatie voor POH-GGZ
   – Klachtanalyse
   – Gezamenlijk opstellen van behandeldoelen met cliënt
   – Vijf-stappenplan en te kiezen behandeltechnieken
   – Terugvalpreventie van de behandeling

   Literatuur

   Handboek KOP-model, kortdurende interventies voor de basis-GGZ. Paul Rijnders & Els Heene (RED.)

   Accreditatie

   Voor deze opleiding kan accreditatie bij een beroepsvereniging worden aangevraagd 
   Neem voor informatie contact op via info@fortaopleidingen.nl