Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.400,00

   inclusief koffie/thee, water en koekjes, exclusief lunch

   Accreditatie

   25 sessies door VGCt erkend

   Duur

   Vijf woensdagen van 8 uur - dit komt overeen met 25 sessies

   Certificaat

   Je ontvangt een certificaat bij volledige aanwezigheid, anders in verhouding (voor ieder dagdeel 2,5 punten)

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Op basis van aanwezigheid en actieve deelname


   Uitgangspunten

   In Groepsleertherapie van Forta Opleidingen staat persoonlijke groei en ontwikkeling centraal.

   Leertherapie is een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Deze groepsleertherapie bestaat uit vijf maal een volledige woensdag (40 uur) wat overeenkomt met 25 sessies. Voor het lidmaatschap van de VGCt zijn minimaal 25 sessies (maximaal 50) vereist.

   De ledenraad VGCt is in oktober 2019 akkoord gegaan met het voorstel leertherapie te vervangen door een nieuw opleidingsonderdeel gericht op persoonsgerichte vorming. Tot het zover is, biedt Forta Opleidingen je nu nog de mogelijkheid om de leertherapie in zijn authentieke vorm te volgen.

    


   Doel & Methode

   Tijdens leertherapie werk je aan een aantal situaties die in je eigen leven spelen, met als doel het bevorderen van je eigen groei en ontwikkeling. Je ervaart hoe het is om als cliënt je problemen te bespreken met een therapeut en er vindt veel reflectie plaats. Niet alleen op je eigen therapieproces, maar ook op jouw werk als cognitief gedragstherapeut, dit is een waardevolle ervaring. Je bent als therapeut een instrument van je therapie.

   Bovendien ervaar je in de groepsleertherapie hoe het is om deel te nemen aan een groepsproces. Dit is onderscheidend van individuele leertherapie. Ook ben je met groepsleertherapie in een kortere periode klaar dan bij 25 weken individuele leertherapie.

   Inhoud

   Als deelnemer breng je problemen in die je tegenkomt in je eigen werk en/of privésituatie. Er wordt gewerkt met diverse (cognitief) gedragstherapeutische technieken waarbij het rollenspel, psychodrama en groepsoefeningen de rode draad vormen.

   In een gefaseerde opbouw wordt het rollenspel benut om problemen te verkennen (functionele analyse), binnen de groep problematiek te delen, modelgedrag te verkennen, doelen te kiezen en te oefenen met nieuw gedrag. Als deelnemer neem je actief aan de leertherapie deel.

   Alle deelnemers en de leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid ten aanzien van hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

   Doelgroep

   Gedragswetenschappers met basiskennis van gedragstherapie en professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: VGCt.

   Toelatingscriteria

   Universitaire Master in de Sociale Wetenschappen of Geneeskunde of een relevante HBO opleiding.

   Voor de inschrijving is een levensbeschrijving vereist (indicatie: 1500-2000 woorden). Deze bevat een beschrijving van het gezin van herkomst, van belangrijkste feiten en gebeurtenissen in het leven (tot op heden) van de deelnemer en de manier waarop hij/zij daarmee omgaat of is gegaan. Hieraan kunnen de persoonlijke doelstellingen van de deelnemer worden gekoppeld.

   Twee weken voor de start van de groep dient deze rechtstreeks naar de leertherapeut te worden toegezonden. Zodra je bent ingeschreven ontvang je hierover meer informatie en instructies.

   Locatie

   Praktijk ‘De Belt’ in Marle (Olst-Wijhe aan de IJssel) http://www.janfens.nl/local/download.php?doc=RouteJanFensSite.pdf

   Deze locatie ligt op de grens van Overijssel en Gelderland en is een zeer inspirerende plek waar vrijheid en openheid de kern van de leertherapie echt naar boven brengt.

   Leertherapeut

   Dhr. drs. J.(Jan) Fens GZ-psycholoog, opleider/supervisor/leertherapeut VGCt verzorgt al ruim 15 jaar de Groepsleertherapie voor de VGCt en andere belangstellenden die gemotiveerd zijn om aan eigen issues te willen werken.

   Na zijn studie klinische psychologie heeft hij jarenlang ervaring opgedaan in veel verschillende onderdelen van de GGZ. Door de jaren heen is zijn belangstelling gegroeid voor problemen die samenhangen of invloed hebben op iemands werk.  Daarom is hij als vestigingsmanager en adjunct-directeur van landelijke werkende organisaties op het gebied van arbeidsgerelateerde problematiek aan de slag geweest.

   Sinds vijftien jaar heeft hij een goedlopende zelfstandige praktijk in het landelijk gelegen Marle aan de IJssel. Hij coacht daar met name mensen in hoger functies als managers en directeuren. Daarnaast begeleidt hij, in zijn eigen praktijk en in verschillende plaatsen in het land, verschillende leertherapie groepen per jaar.

   Jan kijkt er naar uit om jou op deze inspirerende locatie te ontmoeten en door de groepsleertherapie te begeleiden.

   Accreditatie

   25 sessies door VGCt erkend indien aan de VGCt toelatingscriteria wordt voldaan.