Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Accreditatie wordt aangevraagd bij de FGZp, de VGCt en het NIP

   Duur

   25 uur verdeeld in dagdelen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Deze opleiding vindt plaats op locatie

   Toetsing

   Zowel mondeling als schriftelijk. Actieve bijdrage en inbreng van eigen casuïstiek. Eindopdracht geschreven casusanalyse.


   Uitgangspunten

   Functional Family Therapy (FFT) is een goed gefundeerde en gedocumenteerde familietherapie voor risicojongeren met complexe gedragsproblematiek en hun gezinnen. FFT is zowel in de V.S. als in verscheidene Europese landen erkend als een evidence-based programma. In Nederland wordt FFT opnieuw bij het NJI ingediend. In deze cursus krijg je de mogelijkheid uitgebreid kennis te maken met FFT.

   FFT is in de kern een therapie gericht op gedragsverandering binnen het gezin en vermindering van risicogedrag van de jongere. Het staat op de schouders van de systeemtheorie. FFT wordt gecombineerd met de werkzame veranderingsmechanismen binnen de individuele behandelingen, zoals de cognitieve herstructurering. FFT is een model-gestuurde systeemtherapie en tegelijkertijd een therapie die de cliënt (en het systeem) centraal stelt.


   Doel & Methode

   Na afloop van de cursus:

   • heeft de cursist inzicht in de FFT-werkwijze en heeft er mee geoefend;
   • kan de cursist leertheoretische en systeemverklaringen noemen voor gedragsproblemen bij jongeren in hun gezinnen;
   • kan de cursist aspecten van deze werkwijze integreren in de eigen praktijk.

   De cursus leidt niet op tot gecertificeerd FFT-therapeut. Hiervoor zijn aanvullende modules vereist.

   Doelgroep

   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl.
   • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
   • Professionals en hulpverleners die in de praktijk werken met kinderen en jongeren en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen. 

   Inhoud

   De therapie vraagt een protocollaire wijze van werken in combinatie met voldoende flexibiliteit. Het richt zich binnen een stevig opgebouwde werkrelatie met alle gezinsleden op de onderlinge relaties in het gezin. Dit met de overtuiging dat gedragsverandering volgt na verandering van de betekenis van dat gedrag, voor zowel de adolescent als voor het gezin.
   Het is gericht op het kerngezin, waarbij het systeem er omheen eveneens betrokken wordt. Het is een helder model dat al lerende in theorie en de praktijk goed begrepen en toegepast kan worden.

   De cursus bestaat uit 25 uur onderverdeeld in dagdelen. Alle aspecten van FFT worden behandeld. Je krijgt een theoretisch overzicht en handreikingen voor de dagelijkse praktijk. Bovendien maak je kennis met het web-based feedback systeem. Er wordt gebruik gemaakt van presentaties, video’s van life sessies, discussies en er wordt gewerkt met voorbeelden uit uw praktijk.

   Een gedeelte van het te gebruiken materiaal is in het Engels (boek, FFT/CFS systeem). Een goede beheersing van de Engelse taal is dan ook een vereiste.

   Accreditatie

   Accreditatie wordt aangevraagd bij de FGZp, de VGCt, SKJ en het NIP.

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!