Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 995,00

   Inclusief koffie/thee, lunch en digitale reader, exclusief boeken

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door FGzPt, NIP A&O / A&G, NIP/NVO, VGCt, SKJ

   Duur

   Verdeeld over 4 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en beoordeling casusverslag door docent moet voldoende zijn

   Klassikaal

   Theoriegedeelte & workshop

   Toetsing

   Casusverslag beoordeeld door docent


   Uitgangspunten

   Deze interactieve cursus biedt een gedegen kennismaking met de theorie en de toepassingen van zowel de positieve psychologie als het oplossingsgericht werken. In beide stromingen staat het werken vanuit een positieve focus centraal.

   De positieve psychologie is een snelgroeiende wetenschappelijke stroming die gaat over hoe we het beste uit onszelf en anderen kunnen halen en optimaal kunnen functioneren. Het richt zich op het versterken van mogelijkheden om een plezierig, betrokken en zinvol leven te leiden, met positieve relaties en succes. Naast aandacht voor klachten is er ruim aandacht voor krachten. Onder de paraplu van de positieve psychologie valt het onderzoek naar o.a. hoop, welbevinden, positieve emoties, veerkracht, de groei-mindset, etc.

   In oplossingsgericht werken staat niet het (analyseren en reduceren van het) probleem centraal, maar de door kinderen en hun omgeving gewenste toekomst. De oplossingsgerichte aanpak past goed bij de manier waarop kinderen naar de wereld kijken; er is geen kind dat graag over problemen praat. Ze kijken liever vooruit in plaats van moeilijkheden te analyseren. Er is veel aandacht voor het stellen van oplossingsgerichte vragen: deze vormen de kern van oplossingsgericht werken. Die vragen gaan over doelformulering, uitzonderingen, competenties en schaalvragen.

   Met de komst van de positieve psychologie en oplossingsgericht werken is er in de jeugdzorg en het onderwijs veel aan het veranderen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de positieve focus zorgt voor minder burn-out bij professionals die werken met kinderen.

   • Maak (verder) kennis en met de positieve psychologie en oplossingsgericht werken in het werken met kinderen, jeugdigen en hun omgeving;
   • Aandacht voor de sterke kanten en alles wat werkt in hun leven;
   • Oefen met het stellen van verschillende soorten oplossingsgerichte vragen om de competenties van kinderen en hun omgeving te versterken;
   • Aandacht voor het optimaliseren van de samenwerking met cliënten en andere professionals rondom kinderen en hun omgeving.

   Doelgroep

   Deze cursus is geschikt voor alle professionals die werken binnen de (g)gz en het onderwijs, zoals psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers, kinderartsen, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, POH-GGZ, leerkrachten en verder alle andere professionals die werken met kinderen, jeugdigen en hun omgeving.

   Doel

   Na afloop van deze cursus:

   • heb je je kennis vergroot van de positieve psychologie en oplossingsgericht werken;
   • beschik je over een groot aantal vaardigheden om de positieve focus in te zetten in het werken met kinderen, jeugdigen en hun omgeving;
   • kun je deze vaardigheden de volgende dag al toepassen, zowel in het werken met kinderen en hun omgeving als met je collega’s;
   • ervaar je (nog) meer werkplezier.

   Werkwijze

   Iedere bijeenkomst bestaat uit een theoriegedeelte en een gedeelte waarin je – vaak in kleine groepen – oefent en discussieert. Je kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.
   Tijdens de cursus zijn er verschillende toetsmomenten. Houd rekening met ongeveer zes uur huiswerk per cursusbijeenkomst.

   Achtergrond docenten

   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist en jurist. Ze heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation in Amsterdam. Ze is docent en supervisor van onder andere de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en docent postacademisch onderwijs.

   Fredrike is een internationaal keynote speaker, trainer en auteur van rond de veertig boeken op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.

   Check ook: www.fredrikebannink.com

   (Eva) C. Kuiper MSc, forensisch orthopedagoog. Docent Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en trainer oplossingsgericht werken. Zij is directeur van Stichting voor de Helden en oprichter van Huis voor Helden: een binnenkort te openen gezinshuis voor jongeren in de regio Amsterdam. Samen met Bannink schreef zij artikelen over veerkracht van kinderen voor gebruik binnen onderwijs en jeugdzorg.

   Accreditatie

   De opleiding is geaccrediteerd door: FGzPt, NIP A&O / A&G, NIP/NVO, VGCt, SKJ.

    

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Oplossingsgerichte vragen aan kinderen en hun omgeving – in (g)gz en onderwijs.

   Bannink, F.P. & Kuiper, E.C. (2016).

   Amsterdam: Pearson. ISBN 978 90 4303 5194