Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 495,00

   Via werkgever en incl. maaltijd

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de LV POH GGZ

   Duur

   3 avonden van 3 contacturen

   Certificaat

   100% aanwezigheid en afgerond met een "Goed"

   Klassikaal

   3 avonden van 3 contacturen

   Toetsing

   praktijkopdrachten en casuïstiek


   Onderwerpen

   Introductie modusmodel

   • Belangrijkste modi leren herkennen
   • Introductie en oefenen met ‘2-stoelentechniek’
   • Begeleide groepsintervisie
   • Schematherapeutische behandeling binnen SGGZ
   • Inschatten verwijsindicatie voor schematherapie
   • Verwijsopties m.b.t. schematherapie
   • Oefenen met ‘2-stoelentechniek’

   Gedurende de cursus wordt theoretische kennis aangereikt en is ruimte voor kennisuitwisseling tussen cursisten. Naast interactieve bespreking van theorie is er een verdieping van gesprekstechnieken en wordt er geoefend met verschillende interventies waar je als POH-GGZ mee aan de slag kunt. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt voor intervisie gericht op inbreng van casuïstiek uit de eigen praktijk met het doel te reflecteren op het eigen leerproces. Hiermee wordt inzicht verkregen in het (h)erkennen van eigen valkuilen en “blinde vlekken”. Deze momenten worden begeleid door een ervaren docent.


   Leerdoelen

   Na afloop van de nascholing:

   • Kent de deelnemer verschillende schemamodi die kunnen leiden tot ingewikkelde interacties.
   • Kan de deelnemer de eigen rol in de interactie herkennen (o.a. herkennen en toepassen van het mechanisme van overdracht en tegenoverdracht).
   • Kan de deelnemer ingewikkelde interacties bespreekbaar maken.
   • Kent de deelnemer de grenzen van het persoonlijk en professioneel functioneren.
   • Weet de deelnemer wat een schematherapie behandeling inhoudt en wat indicatiecriteria zijn voor schematherapie.
   • Kan de deelnemer een gewogen inschatting maken naar welke GGZ-instelling(en) verwezen kan worden voor schematherapie

   Werkwijze

   Tijdens de bijeenkomsten wordt veel geoefend met rollenspellen en is er voldoende mogelijkheid om casuïstiek te bespreken. De (online) intervisie bijeenkomst is erop gericht de aangereikte methodiek te verfijnen, inzicht verkrijgen in de eigen rol en grenzen van het professioneel functioneren.

   Onderdelen die in het steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Oefenen van vaardigheden in de eigen praktijk.
   5. Intervisie m.b.t. casuïstiek uit de eigen praktijk.

   Studiebelasting

   • Aantal bijeenkomsten: 3
   • Aantal contacturen: 2x 3 uur face-to-face; 1x 1 uur online (via Zoom)
   • Huiswerkuren: 3 uur

   Doelgroep

   De POH GGZ die werkzaam is in een huisartsenpraktijk.

   Toelatingscriteria

   • Afgeronde POH-GGZ opleiding en/of werkzaam als POH-GGZ binnen een huisartsenpraktijk.
   • Bekendheid met cognitief gedragstherapeutische interventies (niet verplicht, wel handig

   Incompany

   Al een groep collega’s verzameld? Wij kunnen deze opleiding ook voor een gunstige prijs incompany verzorgen.

   Heb je vragen over groepsinschrijvingen of wil je een incompany offerte ontvangen? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl of bel 010 262 07 36 en vraag naar Jorim, we denken graag met je mee!

   Accreditatie

   Voor deze opleiding kan accreditatie bij een beroepsvereniging worden aangevraagd 
   Neem voor informatie contact op via info@fortaopleidingen.nl