Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Accreditatie wordt aangevraagd bij de VGCt en FGzPt.

   Duur

   Verdeeld over 4 lesdagen

   Certificaat

   100% aanwezigheidsplicht en schriftelijke eindtoets afgerond met een goed.

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Casuïstiek, praktijkopdrachten en schriftelijke eindtoets


   Algemeen

   Tijdens de driedaagse training zullen de deelnemers kennismaken en intensief oefenen met de CBASP technieken. Na een aantal weken zal er een terugkomdag gehouden worden waarin casuïstiek centraal zal staan met behulp van het meegebrachte videomateriaal van de deelnemers.

   In de vervolgcursus wordt kennis van stemmingsstoornissen als bekend verondersteld, evenals de basisprincipes van cognitieve gedragstherapie. De focus ligt op het verdiepen van kennis over de persisterende depressieve stoornis en op kennis opdoen en vaardigheden trainen om CBASP goed te kunnen gaan toepassen.

   Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met CBASP. Er wordt veel in subgroepen gewerkt waar de docent gericht feedback geeft. Werkvormen zijn onder anderen presentaties, demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

   Van cursisten wordt verwacht dat ze casuïstiek inbrengen, oefenen met CBASP en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus.


   Onderwerpen

   De volgende onderwerpen komen aan bod:
   • Klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose van de persisterende depressieve stoornis
   • Wetenschappelijke evidentie van CBASP
   • Beloop van de depressie uitvragen d.m.v. de Life Chart methode
   • Diagnostiek rondom interactiestijl van de patiënt d.m.v. het in kaart brengen van belangrijke personen (leergeschiedenis van de patiënt), het opstellen van een overdachtshypothese en het invullen van de Impact Message Inventory (invloed van de patiënt op de therapeut)
   • Gedrag van de patiënt onder de loep nemen d.m.v. de Situatie-Analyse
   • De therapeutische houding en/of therapeutische relatie binnen CBASP
   • Vragen uit de praktijk

   Leerdoelen

   Na afloop van de training:
   1. kan de cursist de life chart afnemen;
   2. kan de cursist de ‘belangrijke personen’ in kaart brengen;
   3. kan de cursist een overdrachtshypothese opstellen;
   4. kan de cursist werken met de Impact Message Inventory;
   5. kan de cursist een Situatie-Analyse afnemen;
   6. kan de cursist wat er binnen de therapeutische relatie met de patiënt gebeurt bewerken als onderdeel van de interventie.

   Toetsingscriteria

   • Voldoen aan de aanwezigheidsverplichting
   • Actieve en coöperatieve deelname aan de cursus
   • Bestudering van de verplichte literatuur
   • Slagen voor de schriftelijke eindtoets

   Naast de schriftelijke toets houdt de docent de theoretische kennis bij door de voortgang van de cursisten middels observaties bij te houden. Praktische vaardigheden worden getoetst door gebruik te maken van rollenspellen.

   Accreditaties en toelatingseisen

   Accreditatie voor deze cursus is aangevraagd bij de VGCt als vervolgcursus activiteit en bij de FGZPT als nascholingsactiviteit. Om in aanmerking te komen voor VGCt punten moet de 100 VGCt geaccrediteerde basiscursus zijn afgerond.

   Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

   1. Cursisten beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:
   • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
   • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO, Postmaster Orthopedagoog/Psycholoog SKJ, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties, of in het geval van een route op basis van ‘sprokkelen’ minimaal 50% (=240) van de studiepunten;
   • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt (gewoon lid);
   • registratie systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
   • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig.

   2. Werkervaring:
   Tenminste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan tenminste 12 uur in de patiëntenzorg.

   Accreditatie

   Voor deze opleiding kan accreditatie bij een beroepsvereniging worden aangevraagd.
   Neem voor informatie contact op via info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) voor de behandeling van chronische depressie. Onderdeel van de reeks "Protocollen voor de GGZ"

   Wiersma, J. E. e.a.

   Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

   Neem de regie over je depressie. Werkboek voor de cliënt. Onderdeel van de reeks "Protocollen voor de GGZ"

   Wiersma, J. E. e.a.

   Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!