Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 47.500,00

   incl. levering literatuur aan deelnemers. Voor 42 deelnemers; excl. locatie- en cateringkosten.

   Accreditatie

   Vervolgcursus VGCt 50 uur, FGzPt (67 pnt), VSR (50 pnt).

   Duur

   Vervolgcursus VGCt 50 uur; verdeeld over 8 lesdagen.

   Certificaat

   Bij volledige deelname aan de training.

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg; 3 parallelle groepen.

   Toetsing

   Eindopdracht, schriftelijke eindtoets.


   Cognitieve gedragstherapie bij psychose

   CGT-P is niet alleen een resultaatvolle behandeling gebleken bij angst, depressie en hypochondrie, maar ook bij psychosen, schizofrenie en aanverwante co-morbiditeit.
   CGT-P beschouwt de bijzondere percepties (bijv. stemmen) zoals de cliënt die formuleert als valide. Daar wordt niet aan getwijfeld. Problemen bestaan uit onaangename gevoelens, gedragsexcessen of vermijdingsgedrag, en zijn het gevolg van gedachten over bepaalde gebeurtenissen en niet zozeer een gevolg van de gebeurtenis zelf. Door de gedachten eens nader te beschouwen en uit te pluizen, en door nieuw gedrag te proberen, kunnen de problemen verminderd worden.

   De training CGT bij Psychose en Trauma wordt beschouwd als de specialistische vervolgopleiding CGT-P.


   Gedachten Uitpluizen

   Specifiek voor klachten op het terrein van extreme achterdocht en/of stemmen horen was in 2000 de eerste versie van de toolkit ‘Gedachten Uitpluizen’ ontwikkeld.
   De toolkit is in 2013 geheel herzien en is nu meer protocollair, op meerdere en verschillende psychoseklachten gericht, en bij verscheidene stoornissen toepasbaar.
   De protocollen richten zich op stemmen, achterdocht, negatieve symptomen, psychose risicoprofiel (UHR), geesten, djinn en magie, en andere psychoseklachten.

   De samenstelling ervan is verzorgd door een groep deskundige hulpverleners/onderzoekers op dit terrein, namelijk em. prof. dr. M. van der Gaag, drs. J. Baas, dr. D. Van den Berg en dr. T. Staring.

   De protocollen zijn een uitgave van de Stichting Cognitie en Psychose.

   Effecten

   Een groot aantal cliënten kan na instelling op antipsychotische medicatie zelfstandig her-evalueren en waanachtige ideeën en wanen relativeren. Een derde tot de helft van de cliënten blijft ondanks medicatie echter last ervaren van stemmen en wanen en deze groep heeft hulp nodig bij het evalueren van gebeurtenissen tijdens de psychose en hun betekenis. CGT-P kan hierbij helpen.
   Door deze her-evaluatie komen de meeste cliënten op andere gedachten en kunnen zij minder angstig en bedroefd door het leven gaan. CGT-P is een effectieve interventie bij achterdocht en stemmen horen. Bij acute cliënten is het herstel sneller en vollediger.
   Bij chronische cliënten zijn de effecten vergelijkbaar met het omschakelen naar Clozapine.
   Zowel angst, depressie als positieve symptomen nemen af. De wetenschappelijke evidentie is inmiddels zeer groot en CGT-P staat geadviseerd in de richtlijnen.

   Trauma en psychose

   Er is steeds meer bekend over de relaties tussen trauma en psychose, en over de behandeling van trauma (of in engere zin PTSS) bij mensen met psychose. Waar voorheen psychose of schizofrenie als een contra-indicatie werd beschouwd, is er nu goede evidentie dat PTSS veilig en effectief behandeld kan worden (zie: traumaenpsychose.nl). Het meten en behandelen van PTSS middels imaginaire exposure, specifiek bij mensen met eveneens psychose, komt in deze training uitvoerig aan bod.

   Doel

   De cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden vergroten op het gebied van verscheidene psychoseklachten en aanverwante psychopathologie.
   Na afloop kan de deelnemer bij individuele cliënten een probleemformulering maken van verscheidene soorten psychoseklachten (inclusief negatieve symptomen), en op basis daarvan een behandelplan opstellen en uitvoeren in lijn met de CGt-protocollen hiervoor. Hierbij ligt de nadruk op cognitieve technieken, gedragsexperimenten en exposure.
   Daarnaast wordt er kennis opgedaan over trauma en psychose, en leren de deelnemers imaginaire exposure toepassen voor de behandeling van PTSS bij cliënten met ook psychose. Dit gaat o.a. om het diagnosticeren van PTSS, het reguleren van de arousal tijdens de exposure, omgaan met dissociatie en het uitvoeren van exposure in vivo.

   Deelnemers

   3 parallelle trainingsgroepen van min 10 – max 14 deelnemers.

   De deelnemers worden beoogd de behandeling met CGT-P te gaan uitvoeren.

   Deelnemersprofiel

   Gz-psychologen, klinisch psychologen, cognitief gedragstherapeuten VGCt, psychotherapeuten, artsen, arts-assistenten of psychiaters, basispsychologen en verpleegkundig specialisten GGz.
   Voor iedere deelnemer geldt dat die tenminste een 100 uur basiscursus VGCt moet hebben afgerond (al dan niet integraal in de GZ-opleiding).

   Ook geldt voor iedere deelnemer dat hij/zij werkt met cliënten met psychoseklachten. Dat hoeft niet noodzakelijk in een psychoseteam te zijn, maar betreft evt. cliënten die psychoseklachten ervaren bij andere pathologie (bijv. borderline persoonlijkheidsstoornis, depressie, OCD, etc.).

   Opzet

   Ochtend: plenair programma inleiding in het dagthema.
   Middag: programma in 3 trainingsgroepen gericht op oefenen vaardigheden dagthema.

   Programma / dagthema

   Dag 1 Introductie, therapeutische attitude en competenties, klachtmetingen
   Dag 2 Informatie inwinnen, conceptualiseren, doelen
   Dag 3 CGT bij paranoia
   Dag 4 CGT bij paranoia – deel 2
   Dag 5 CGT bij stemmen horen
   Dag 6 CGT bij stemmen horen – deel 2
   Dag 7 Obstakels en moeilijkheden – overige psychose klachten
   Dag 8 Trauma en psychose, toets en evaluatie

   Data/uitvoering/locatie

   In totaal 8 dagen van 9.30 tot 17.00 uur (6 uur en 15 minuten lestijd per dag).
   Totale duur: 50 lesuren en 50 werkuren (opdrachten en literatuurstudie).
   Uitgegaan wordt van een volledige face-to-face uitvoering van de training.
   De locatie wordt bepaald door de opdrachtgever;
   in de ochtend is een plenaire zaal benodigd, in de middag 3 zalen.

   Docenten

   De docenten zijn verbonden aan Stichting Cognitie en Psychose te Oegstgeest, ontwikkelaar en eigenaar van de training (gedachtenuitpluizen.nl).

   Werkwijzen

   Inleidingen, powerpoint-presentaties, discussies, opdrachten, literatuurstudie, huiswerk-opdrachten, rollenspelen met vignetten en met eigen casuïstiek, video-inbreng, schriftelijke toetsing.

   Toetsing / absentieregeling / certificaat

   Aanwezigheid 90% (één dagdeel kan regulier worden gemist en een tweede dagdeel kan gemist worden met een vervangende opdracht).

   Een eigen casus met CGT-interventietechniek op video ingebracht met een presentatie vooraf van de leertheoretische achtergrond van de betreffende CGT-techniek – er zit geen kwaliteitsoordeel aan verbonden, doch de inbreng is wel verplicht.

   Voldoende beoordeling van de gemaakte eindopdracht.

   Voldoende beoordeling op de schriftelijke eindtoets.

   Literatuur

   – M. van der Gaag, T. Staring (Eds) (2019)
   Handboek Psychose
   Uitgeverij Boom

   – M. van der Gaag, T. Staring, D. Van den Berg, J. Baas (2013)
   Gedachten Uitpluizen: Cognitief gedragstherapeutische protocollen bij psychotische klachten.
   Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest

   – T. Staring, D. van den Berg, J. Baas, M. van der Gaag (2015)
   Gedachten Uitpluizen Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek
   Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest – downloaden van www.GedachtenUitpluizen.nl

   – Protocollen, meetinstrumenten en formulieren.

   Aan de deelnemers worden de boeken – Cognitief gedragstherapeutische protocollen en Handboek Psychose – door Forta Opleidingen voorafgaand aan de training op het opgegeven werkadres geleverd.

   Kosten

   Kostenschatting bij 3 x 14 deelnemers: € 47.500,- incl. levering literatuur aan deelnemers.
   De definitieve kosten worden vastgesteld aan de hand van het feitelijk aantal deelnemers;
   het minimum aantal deelnemers is 30 personen (3 trainingsgroepen van 10 deelnemers).

   Organisatie

   De training is ontwikkeld door stichting Cognitie & Psychose te Oegstgeest en wordt in nauwe samenwerking met de stichting aangeboden en georganiseerd door Forta Opleidingen te Rotterdam.
   Voor het volledige aanbod: trainingen open inschrijving

   Accreditatie

   Accreditatie als vervolgcursus VGCt 50 uur (voor psychologen in opleiding tot VGCt-therapeut), FGzPt (67 pnt.)  en VSR (50 pnt.).