Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.300,00

   Accreditatie

   Wordt Erkend door de VEN, geaccrediteerd door NIP (K&J psycholoog)/NVO (OG), VGCt, FGzPt

   Duur

   5 bijeenkomsten, 5,5 dag

   Certificaat

   100% aanwezigheid bij de training

   Klassikaal

   32 contacturen

   Toetsing

   Praktijkopdrachten, casuïstiek en theorie


   Uitgangspunten

   Je leert traumagerelateerde angstklachten van cliënten zo goed mogelijk te verminderen of weg te nemen. Opgestelde protocollen en richtlijnen dienen daarbij als uitgangspunt en worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt. In de basistraining bij kinderen en jeugdigen staat in de eerste twee dagen het aanleren van het basisprotocol centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en jeugdigen onder de knie te krijgen. Hiervoor zijn aanpassingen in het EMDR basisprotocol nodig. Daarnaast vereist het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger -kind. Indien U werkt met zwakbegaafde volwassenen die verstandelijk functioneren op een leeftijd van 18 jaar of jonger, komt de opleidingsroute EMDR bij kinderen en adolescenten het meest in aanmerking .


   Inhoud

   De EMDR basistraining kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk en maken zij video-opnamen van behandelingen van hun patiënten. De derde en vierde dag staan grotendeels in het teken van tips, suggesties en feedback op de video’s. De deelnemers worden verzocht voor aanvang van de eerste bijeenkomst het cursusboek* (zie literatuur) door te nemen.

   Tussen de basis- en de vervolgtraining is supervisie (individueel of in een groep) verplicht. Informatie hierover krijgt u tijdens de training. Na afsluiting daarvan kan een vervolgtraining gevolgd worden om complexe traumabehandelingen uit te leren voeren met behulp van EMDR. Vervolgens kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.

   Doelgroep

   Deze basistraining is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder-en jeugdveld of werken met zwakbegaafde cliënten. Voor deze training zijn toelatingseisen van toepassing.

   Om te kunnen deelnemen aan deze Basistraining EMDR dien je te voldoen aan de volgende toelatingseisen:

   1. Opleiding: beschikken over een Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundige specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie,
   aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

   • BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
   • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid) of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid)
   • registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
   • registratie als Seksuoloog NVVS;
   • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/Psycholoog SKJ,  dan wel ten minste een jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties of in geval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ (aantonen d.m.v. een screenshot van het puntenoverzicht);
   • of een opleiding die naar het oordeel van de registratiecommissie van de VEN (www.emdr.nl) gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

   2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie Kinder- en Jeugd of Zwakbegaafde cliënten.

   1+2 geven toegang tot de basistraining EMDR Kinderen en Jeugdigen

   De gevraagde documenten worden bij inschrijving opgevraagd bij jou als deelnemer.

   Literatuur

   Verplichte literatuur, zelf aan te schaffen:

   1.Jongh, A. de & Broeke, E. ten (laatste versie). Handboek EMDR. Een geprotocolleerd behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma.Amsterdam: Pearson

   Dit boek dient vooraf aan de eerste bijeenkomst volledig gelezen te worden.

   2. Beer, R. & De Roos, C. (2017). Handboek EMDR. Kinderen en jongeren.  Houten: LannooCampus.

   Uit dit boek dient hoofdstuk 4 t/m 7 voor de derde bijeenkomst gelezen te zijn.

   Accreditatie en Certificering

   Deze Basistraining EMDR bij Kinderen en jeugdigen wordt Erkend door de VEN, geaccrediteerd door NIP (K&J psycholoog)/NVO (OG), VGCt, FGzPt

   Voor het behalen van een certificaat is 100% aanwezigheid verplicht. Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemers de gehele training volgen. Afwezigheid gedurende een deel van de eerste twee dagen van de training betekent uitsluiting van verdere deelname. De training is te compact en de informatiedichtheid zo groot dat het missen van een gedeelte van de training het adequaat kunnen toepassen van EMDR in de weg staat. Het niet deelnemen aan een gedeelte van de training betekent dat deze deelnemer geen certificaat krijgt uitgereikt.

    

   Docent

   Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer.

   Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

   Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

   Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   435701 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 34 12/20/2021 12/19/2024
   435701 NIP / NVO K&J/OG herregistratie 32 12/20/2021 12/19/2024
   435701 NIP / NVO K&J/OG opleiding – behandeling 14,5 12/20/2021 12/19/2024
   435701 NIP / NVO K&J/OG opleiding – diagnostiek 1,5 12/20/2021 12/19/2024
   435701 VGCt VGCT- Nascholingscursus – contacturen 32 12/20/2021 12/19/2024