Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 750,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de NIP 1e lijns, NIP A&O / A&G, LV POH GGZ en Registerplein

   Duur

   18 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezigheid en afgerond met goed resultaat toetsing

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Praktische en theoretische vaardigheden worden geëvalueerd aan de hand van observaties van rollenspellen en inbreng bij discussies. De eindopdracht is een presentatie over toepassingsmogelijkheden van de oplossingsgerichte methodiek in eigen werkveld.


   Uitgangspunten

   Bij oplossingsgerichte therapie staat niet het probleem maar de oplossing centraal. Er wordt vanuit gegaan dat je de oorzaak van het probleem niet per sé  hoeft uit te zoeken om te zorgen dat het probleem verdwijnt. Door middel van verschillende technieken worden cliënten uitgenodigd te visualiseren hoe hun leven er uitziet als hun probleem er niet meer is: de gewenste situatie. Aan de hand van deze informatie wordt door cliënt en therapeut gekeken hoe men deze situatie kan bereiken en hoe men al bezig is deze te bereiken. Ook wordt er  vanuit gegaan dat een cliënt de vaardigheden bezit om verandering tot stand te brengen. Deze methode is respectvol, dicht bij de beleving van cliënten en zeer effectief.


   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

   • Theorie over de oplossingsgerichte therapie.
   • Interactieve bespreking van de theorie aan de hand van casuïstiek.
   • Demonstraties, oefenen in rollenspellen en films.
   • Toetsing in de vorm van een eindpresentatie.

   Leerdoelen

   Na afloop van de opleiding:

   • Beschik je over kennis van de oplossingsgericht benadering.
   • Beschik je over vaardigheden om oplossingsgerichte gesprekken te voeren en toe te passen in het werk met cliënten.
   • Ken je verschillende oplossingsgerichte technieken.
   • Beschik je over vaardigheden om oplossingsgerichte therapie toe te passen in verschillende situaties.
   • Kan je oplossingsgerichte gespreksvoering integreren in een eigen vorm van hulpverlening.

   Doelgroep

   • Behandelaars met een WO-opleiding (Psychologie, Sociale Wetenschappen of Geneeskunde).
   • Professionals & hulpverleners zoals: Eerstelijnspsychologen, Gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers, SPV-en en andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Ook voor artsen en verpleegkundig specialisten en hulpverleners in het onderwijs (counselors en studenten- en schoolpsychologen).

   Toelatingscriteria

   • HBO of universitaire vooropleiding.
   • Beheersing van de Engelse taal: er wordt gewerkt met Engelse literatuur en video’s.

   Verplichte Literatuur

   Je dient te beschikken over onderstaande boeken:
   • Ratner, H., George, E. & Iveson, C. (2012). Solution Focused Brief Therapy 100 key points and techniques. [ISBN 978-0415606134]

   Bijlagen
   Aanvullend aan de verplichte literatuurlijst worden verplichte en aanbevolen bijlagen digitaal ter beschikking gesteld. Het staat de docent vrij om deels van af te wijken van de opgegeven bijlagen. Deze zullen dan tijdig worden verstrekt.

   Huibers A.A.J. M. (2008). De cirkeltechniek. Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouders en kinderen. Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 35, 3, pag 40-49 (10 pag)

   Reiter M.D. (2005). De verrassingsopdracht een vaste oplossingsgerichte opdracht voor het gezin. Gezinstherapie Wereldwijd 16 (3) 231- 239.pdf (8 pag.)

   Stith S.M. Strachman Miller M e.a. (2013). Een wonder werkbaar maken. veel voorkomende belemmeringen voor de effectiviteit van de wondervraag. Gezinstherapie Wereldwijd 24 (2) pag 152-175..pdf (24 pag.)

   Clarke J. – Dembkowski S. (2006). The Art of Asking great Questions. The international Journal of Mentoring and Coaching 9.pdf (2 pag.)

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   406049 NIP A&O / A&G A&O – kennis 23 11/3/2020 11/2/2023
   406049 NIP A&O / A&G A&O – vaardigheden 13 11/3/2020 11/2/2023
   406049 NIP 1e lijns ELP herregistratie 27 11/3/2020 11/2/2023
   406049 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners 24 11/3/2020 11/2/2023
   406049 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 24 11/3/2020 11/2/2023
   406049 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 24 11/3/2020 11/2/2023
   406049 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden 24 11/3/2020 11/2/2023
   406049 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 24 11/3/2020 11/2/2023