Kies een locatie

Online

  Kies een startdatum

  06-04-2022
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.700,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt, Registerplein, LV-POH-GGZ, VSR, V&V RZ & SKJ

   Duur

   Verdeeld over 8 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek, schriftelijke toetsen


   Uitgangspunten

   De kern van CGt is het opsporen van belemmerende gedachten en gevoelens. Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘bril’ waardoor hij de dingen ziet. Als je kan leren deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijg je een meer realistische kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en verandert het gedrag.

   Je leert inhoudelijk over cognitief gedragstherapeutisch werken, het proces, gedragstherapeutische diagnostiek en de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie. In het tweede deel van de opleiding gaan we dieper in op de toepassing van dit gedragstherapeutisch werken bij de belangrijkste klachtgebieden. Tevens besteden we aandacht aan transdiagnostische factoren en motiverende technieken.

   De cursus omvat:

   • Theoretische en praktijkgerichte uitleg;
   • Literatuurstudie en -besprekingen;
   • Demonstratie (door docent of d.m.v. videofragmenten);
   • Veel oefenen van vaardigheden in rollenspel (tweetallen, subgroepen, plenair) en d.m.v. huiswerkopdrachten;
   • Het geleerde in de praktijk brengen d.m.v. praktijkoefeningen;
   • Casuïstiek bespreken.

   Doel & Methode

   Naast angststoornissen wordt Cognitieve Gedragstherapie gebruikt bij stoornissen zoals psychosen, depressies, eetproblemen of onbegrepen lichamelijke klachten. Inmiddels passen veel hbo-geschoolden in de zorg gedragstherapeutische procedures toe. In de opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker van Forta Opleidingen leer je diverse gedragstherapeutische interventies te verrichten.

   Na afloop van de cursus beschik je over kennis van de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Je bent bekend met basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie en gedragstherapeutische analyses (functie- en betekenisanalyse, holistische theorie). U bent in staat om een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie onder supervisie naar behoren uit te voeren. Na afloop van de cursus ben je in staat om de volgende gedragstherapeutische technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

   • Registratie-opdrachten;
   • Exposure;
   • Gedragsexperimenten;
   • Responspreventie;
   • Zelfcontrole-, motiverings-, ontspannings- en uitdaagtechnieken.

   Deze technieken worden gebruikt bij veel voorkomende klachtgebieden zoals angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen.

   Doelgroep

   • Behandelaars met een hbo-opleiding: SPH, Verpleegkunde, SPV, MWD, SW, toegepaste psychologie.
   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie:
    vgct.nl.
   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis
    en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen.

   Toelatingscriteria

   • Afgeronde HBO opleiding, zoals: verpleegkunde, SPH/ MWD/ Social Work, toegepaste psychologie,
    pedagogiek, creatieve therapie, SPV.
   • Wij adviseren een werkplek te hebben waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht.

   Inhoud

   Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen:

   In het eerste deel van de opleiding wordt ingegaan op het cognitief gedragstherapeutisch werken in het algemeen: het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie.

   Vanaf bijeenkomst 3 wordt ingegaan op de toepassing van dit gedragstherapeutisch werken bij de belangrijkste klachtgebieden: angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Tevens is er aandacht voor transdiagnostische factoren en motiverende technieken.

   Belangrijke onderwerpen zijn:

   • Klassieke en operante conditionering;
   • Het cognitieve model;
   • Functie- en betekenisanalyses maken;
   • Holistische theorie opstellen;
   • Vormgeven en toepassen van kosten baten analyses, interoceptieve exposure en exposure;
   • Cognitief gedragstherapeutische behandeling;
   • Vaardigheden in het toepassen van cognitieve dagboeken;
   • Uitdaagtechnieken en het opzetten en uitvoeren van gedragsexperimenten;
   • Contra-conditioneren en imaginaire exposure;
   • Cognitief gedragstherapeutische behandeling van GAS;
   • Metacognitieve therapie en piekerexposure en interventies m.b.t. piekeren.

   Studiebelasting

   In het accreditatiereglement voor cgw’ers staat het volgende:

   Omvang en andere formele aspecten
   Een basiscursus bestaat uit 48 contacturen. Daarnaast moeten de cursisten zelfstandig literatuur lezen en huiswerkopdrachten uitvoeren. Elke cursist moet hier gemiddeld 52 uur aan besteden. De totale belasting van de cursus komt zo op 100 uur.

   Accreditatie

   De opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker is geaccrediteerd door de VGCt, Registerplein, VSR, LV-POH-GGZ, V&V RZ & SKJ.

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Praktijkboek gedragstherapie deel 1. Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers.

   Bas van Heycop ten Ham,Bert de Vos, Monique Hulsbergen (2012)

   Amsterdam: Boom Uitgeverij. ISBN 9789461051707

   Cognitieve therapie. De basisvaardigheden.

   Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H. (2008)

   Boom Cure & Care ISBN 9789085065999

   Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Deel 1.

   Keijsers, G.P.J., Minnen, A., & Hoogduin, C.A.L. (Red.) (2017)

   Boom Cure & Care ISBN 9789089537133

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   F. van de Linde -