Kies een locatie

Online

  Kies een startdatum

  07-12-2022
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 495,00

   Inclusief koffie/thee

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de LV-POH-GGZ

   Duur

   9 contacturen, verdeeld over 3 bijeenkomsten

   Certificaat

   100% aanwezigheid en afgerond met een "Goed"

   Lesvorm

   Online

   Toetsing

   Volgt


   Inhoud

   Praktisch houdt dit in: verbinding hebben met je waarden, dat doen wat ertoe doet en daarbij een accepterende houding hebben ten aan zien van lastige gedachten en gevoelens. Je bent bereid ruimte te geven aan lastige gedachten en gevoelen, zonder ermee in gevecht te raken. Hoe beter je dit proces herkent en jezelf kunt openstellen voor je ervaringen, hoe groter je vermogen om te werken aan de kwaliteit van je leven. ACT is dus een procesgerichte benadering: interventies zijn niet zozeer gericht op controle en oplossing van lastige gedachten en gevoelens, maar op de manier van omgaan ermee. Cursisten nemen kennis van dit proces, de ACT-thema’s in hun samenhang en oefenen met het toepassen van de principes in hun eigen leven en met hun cliënten, via een casusconceptualisatie.

   Onderwerpen

   In de POH-praktijk is er doorgaans weinig tijd om uitgebreid en langdurig in te gaan op situaties van cliënten. De POH kan ACT-vaardigheden ontwikkelen en interventies toepassen, die snel tot de kern komen en gericht zijn op mogelijkheden tot gedragsverandering bij de cliënten in lijn met hun waarden.

   Er is tijdens de cursus aandacht voor:
   – Het ACT-model (Hexaflex)
   – Basisbegrippen uit de Relational Frame Theorie (RFT)
   – De therapeutische relatie
   – Procesgericht werken
   – Kernachtige ACT interventies toepassen (Focussed Acceptance & Commitment Therapy)

   Doelgroep

   Zorgprofessionals in de functie POH GGZ.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   T Sikkema -