Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 795,00

   Inclusief koffie/thee

   Accreditatie

   Accreditatie wordt aangevraagd bij LV POH GGZ, Registerplein en V&V RZ

   Duur

   18 uur

   Certificaat

   100% aanwezigheid en afgerond met een "Goed"

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Praktijkopdrachten en casuïstiek


   Over ACT

   Acceptance Commitment Therapy (ACT!) is een ervaringsgerichte benaderingswijze die toepasbaar is in verschillende vormen van educatie, begeleiding en therapie en behoort tot de zgn. derde generatie gedragstherapie. In aansluiting op de cognitieve therapie wordt niet zozeer geprobeerd de cognities uit te dagen en te veranderen, maar anders om te gaan met gedachten en gevoelens die je ‘in de weg kunnen zitten’ en je gedrag kunnen beïnvloeden. In ACT wordt cliënten geleerd hun ‘coping’ te versterken en zich te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals hun eigen handelen. Dit in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten, maar ook chronische ziekten of lichamelijke beperkingen. (ACT staat in de richtlijn voor de begeleiding van patiënten met chronische ziekten in de eerste lijn).

   ACT kan helpen bij waarde gericht ontwikkelen. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van mogelijke pijn in het leven en bereidheid om eigen emoties en gedachten te zien en te ervaren. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

   De werkwijze in ACT! is ‘handelings-gericht’ en er wordt veel gebruik gemaakt van ervaringsgerichte werkvormen/metaforen/thuis-opdrachten en het organiseren van ‘helpende contexten’ die nieuw gedrag mogelijk maken.


   Inhoud

   In deze 3-daagse scholing kun je ervaringsgericht kennismaken met het gedachtegoed uit de Acceptance Commitment Therapy (ACT) en bijbehorende werkvormen.

   Tijdens de algemene introductie op dag 1 krijg je uitleg over de ACT-basisprocessen en kun je ACT-werkvormen op ‘eigen niveau’ ervaren. Op lesdag 2 verschuift de aandacht naar het begeleiden van patiënten en zullen we een verdiepingsslag maken op de 6 ACT-processen. Na deze 2 lesdagen ga je zelf aan de slag om ‘het geleerde’ toe te passen in je eigen praktijk en/of leven. We organiseren daarom een ‘tussentijd voor toepassing’ tussen scholing dag 2 en 3. Op grond van de ervaringen van cursisten zullen we op lesdag 3 stilstaan bij de toepassingsvragen over ACT, ervaringen delen, oefenen, je rugzak met ACT-werkvormen uitbreiden en discussiëren over het indicatiegebied voor ACT-begeleiding.

   Dag 1 en 2 organiseren we bij voorkeur aaneengesloten en dag 3 met een tussentijd van ongeveer 6 weken.

   Leerdoelen

   Na afronding van de training:

   • Begrijp je het gedachtengoed van de Acceptance Commitment Therapy en weet je hoe je het kunt gebruiken in de POH GGZ praktijk.
   • Kun je een inschatting maken wanneer en hoe je ACT het beste in kunt zetten in de praktijk.
   • Beschik je over de basisvaardigheden om de 6 ACT-processen met bijbehorende werkvormen toe te passen in de praktijk.
   • Ben je geïnspireerd voor het zelf ontwerpen van zintuiglijkrijke werkvormen en metaforen voor jouw persoonlijke stijl van begeleiden.

   Doelgroep

   Zorgprofessionals in de functie POH GGZ.

   Didactiek

   De basis van het ACT-gedachtegoed (didactische fases know en know how) wordt op dag 1 en 2 interactief behandeld en toegepast in oefensituaties. Er wordt uitgegaan van ervaringsgericht leren, vooraleerst op ‘eigen niveau’ en vervolgens in de begeleiding van (simulatie) patiënten.

   Tussen dag 2 en 3 organiseren we vervolgens enkele weken ‘toepassingsruimte’ in eigen POH-praktijk. Op dag 3 kunnen deelnemers toepassings vragen en praktijksituaties inbrengen zodat de trainer de deelnemers ‘op maat’ kan begeleiden (didactisch show en does).

   Docent

   Jeannette Verhoeven (MHOB)
   Begeleidingskundige en ACT-trainer, verbonden aan ‘krachtige basiszorg’ in Utrecht. Tot voorkort werkzaam op de VU-Huisartsopleiding en momenteel in eigen begeleidingspraktijk ‘Meekijken gewenst!’ te Utrecht.

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   482134 V&V RZ Scholing GGZ 18 8/12/2022 7/12/2023
   482134 V&V RZ Scholing SPV 18 8/12/2022 7/12/2023
   482134 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 30 8/12/2022 7/12/2025
   482134 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 30 8/12/2022 7/12/2025
   482134 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 30 8/12/2022 7/12/2025
   482134 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 30 8/12/2022 7/12/2025

   Andere accreditaties zijn eventueel mogelijk op aanvraag via info@fortaopleidingen.nl.