Vaker CGt voor mensen met psychose

Geplaatst op 18 June 2020

Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose
(Zorginstituut Nederland)

In aansluiting op de conclusies van de VGCt-survey ‘Praten naast pillen’ 2019 stelt het verbetersignalement dat ongeveer 10-25% van de cliënten een behandeling met CGt conform de richtlijn krijgt, terwijl het percentage cliënten dat hiervan zou kunnen profiteren veel hoger ligt.

Het Zorginstituut Nederland stelt samen met partijen vast dat de zorg op een aantal punten kan worden verbeterd. De belangrijkste verbeterpunten zijn:
• Meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie als behandeling.
• Meer mensen met psychose krijgen een jaarlijkse somatische screening.

De implementatie van deze verbeterpunten leidt tot het voorkomen van depressieve klachten,  (crisis)opnamen en een beter maatschappelijk functioneren.

De opvolging van de jaarlijkse somatische screening bij afwijkende bevindingen zal leiden tot verbetering van de lichamelijke gezondheid.

Zie: Zinnige Zorg voor mensen met psychose