‘PSYCHOSE EN DE REIS VAN ONBEHANDELBAAR NAAR VOORKOOMBAAR EN VERDER‘

Geplaatst op 25 November 2021

Afscheidsrede 18 november 2021

prof. dr. M. van der Gaag
hoogleraar Cognitieve gedragstherapie bij psychotische aandoeningen
Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie
Vrije Universiteit Amsterdam

Vanwege de corona-ontwikkelingen was het voor Mark van der Gaag niet mogelijk
om zijn afscheidsrede op 18 november uit te spreken.

Lees hier de tekst van zijn rede.

afscheidsrede Mark van der Gaag VU Amsterdam tekst 18-11-21