Inspirerende studie-doe-dag voor EPA-psychologen

Geplaatst op 24 October 2020

De zorg voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA-zorg) bevindt zich in een ingrijpend veranderingsproces waarin de psycholoog een belangrijke rol wordt toebedeeld. Op 8 oktober vond de door VGCt, VEN, NIP en NVGzP georganiseerde online Studie-Doe-dag plaats. Deelnemers waren 70 psychologen werkzaam in de EPA-zorg. Zij waren vooraf aan het werk gezet door een sterkte/zwakte-analyse te maken van hun eigen functioneren. Deze sterkte/zwakte-analyse functioneerde als rode draad door het programma.

Voor de ontwikkelingen in de praktijk en de inspirerende vervolgplannen zoals maandelijkse intervisiecaf√©’s, zie het verslag op de VGCt-site.

 

Voor het volledige EPA opleidingen aanbod vanuit Gedachten Uitpluizen & Forta Opleidingen selecteer de categorie: Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) op onze website!